Finansminister Siv Jensen var en av deltakerne på høringen. Foto: Stortinget.

Finansminister Siv Jensen var en av deltakerne på høringen. Foto: Stortinget.

Kontrollhøring om omorganiseringen i SSB

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt en åpen kontrollhøring onsdag 10. januar 2018.  Se opptak av høringen.

Se opptak av høringen.

Høringen var et ledd i behandlingen av sak om håndteringen av omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB), som kontroll- og konstitusjonskomiteen åpnet på eget initiativ i desember 2017.

Se høringsprogrammet.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen. Finansminister Siv Jensen i bakgrunnen. Foto: Stortinget.
Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen. Finansminister Siv Jensen i bakgrunnen. Foto: Stortinget.

På forhånd besluttet komiteen at høringen skulle omhandle – men ikke begrense seg til – følgende problemstillinger:

  • Hva var finansministerens respons på bekymringsmeldingen fra NHO og LO, og hvilke endringer i lanserte planer og tiltak ble foreslått og/eller iverksatt for å imøtekomme denne bekymringen?

  • Hvordan har tidl. direktør i SSB registrert og fulgt opp bekymringsmeldinger om omorganiseringen fra finansministeren, NHO og LO?

  • Hvilken forståelse hadde finansminister/tidl. direktør i SSB av sammenhengen, eller fravær av sammenheng, mellom den igangsatte omstillingen i SSB og statistikklovutvalgets arbeid og mandat?

  • Når ble finansministeren bekymret for utviklingen i SSB, og hvilke signaler ble gitt for å endre kursen?

  • Hadde tidl. direktør i SSB grunn til å tro at hun så sent som i september 2017 hadde departementets støtte for den omfattende omorganiseringen av SSB som hun la opp til?

  • Hva utløste at finansministeren ikke lenger hadde tillit til Meyer, og hva var finansministerens hensikt med å tilkjennegi at SSB-direktøren ikke hadde hennes tillit? Når ble Meyer informert om at hun ikke hadde finansministerens tillit?

  • Hva innebærer SSB-ledelsens nye utvelgelseskriterier med blant annet krav om økt internasjonal publisering, og hvilken mulighet har man gitt de aktuelle forskerne til å tilpasse seg de nye kriteriene?

  • Har SSBs faglige uavhengighet blitt utfordret i prosessen med omorganiseringen av SSB?

  • I hvilken grad mener finansministeren at direktøren i SSB er avhengig av hennes tillit for å kunne fortsette som direktør i SSB?

  • Er det gitt signaler/føringer om faglige spørsmål til SSB utenom tildelingsbrev og andre formelle, offentlig tilgjengelige dokumenter?


Se kontroll- og konstitusjonskomiteens korrespondanse med finansministeren i forkant av at komiteen åpnet sak.


Sist oppdatert: 11.01.2018 09:54