Kortversjonen av Stortingets vedtak finnes under «Aktuelle vedtak» på forsiden av stortinget.no.

Kortversjonen av Stortingets vedtak finnes under «Aktuelle vedtak» på forsiden av stortinget.no.

Hva har Stortinget vedtatt?

Hver gang Stortinget vedtar noe, skrives det et «vedtak i korthet» – en kort presentasjon av vedtaket. De er nå blitt lettere tilgjengelig via «Aktuelle vedtak» på forsiden av stortinget.no.

Vedtak i korthet publiseres også på sakssiden til hver enkelt sak.

Vedtak i korthet.


Sist oppdatert: 19.12.2017 15:50