Deler av EFTA-delegasjonen sammen med næringsminister Monica Mæland. Foto: Stortinget.

Deler av EFTA-delegasjonen sammen med næringsminister Monica Mæland. Foto: Stortinget.

EFTA-ministermøte i Genève

Svein Roald Hansen (Ap) ledet 24. november et møte mellom EFTAs parlamentarikerkomite og EFTAs fire handelsministre i Genève. Møtet fokuserte på EFTAs mange pågående handelsprosesser og brexit.

– Sett i lys av de store geopolitiske endringene og utfordringer i internasjonal handel globalt var vi i den norske delegasjonen spesielt opptatt av hva disse utviklingstrekkene betyr for fremdriften i EFTAs mange forhandlinger. Vi støttet også et forslag fra våre islandske kolleger om å se på muligheten for å sette økt fokus på kjønnsperspektiver i EFTAs handelsavtaler og ba ministrene om å holde oss orientert  om arbeidet rundt dette. Vi var også nysgjerrige på hva en ny EFTA-tilnærming til handel med tjenester vil bety for forhandlinger som så langt har vært fastlåste, sier Svein Roald Hansen, leder for den norske EFTA-delegasjonen. 

I forkant av ministermøtet holdt parlamentarikerkomiteen en egen fagdag på ulike handelspolitiske temaer inkludert handel med tjenester og landbruksvarer, de ulike EFTA-landenes prosesser opp mot Kina, og forventningene frem mot WTO-ministermøtet i Argentina.  

Komiteen diskuterte også utkast til rapporter på kjønnsperspektiver i handelsavtaler og på informasjonsfrihet i handelsavtaler. 

Fra Stortinget deltok EØS EFTA-delegasjonen med følgende representanter: Svein Roald Hansen (Ap), Heidi Nordby Lunde (H), Marianne Marthinsen (Ap), Ingunn Foss (H), Morten Ørsal Johansen (FrP), Espen Barth Eide (Ap), Margunn Ebbesen (H), Carl-Erik Grimstad (V), og Per-Olaf Lundteigen (Sp).


Sist oppdatert: 24.11.2017 16:03