Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Budsjetthøringer høsten 2018

Presidentskapet har vedtatt datoer for komiteenes budsjetthøringer høsten 2018. Se oversikten.

Komité

Dato

Arbeids- og sosialkomiteen

16. oktober

Energi- og miljøkomiteen

23. oktober

Familie- og kulturkomiteen

18. oktober og 22. oktober

Finanskomiteen

15. oktober og 16. oktober 

Helse- og omsorgskomiteen

16. oktober og 18. oktober

Justiskomiteen

24. oktober

Kommunal- og forvaltningskomiteen

23. oktober

Næringskomiteen

16. oktober

Transport- og kommunikasjonskomiteen

15. oktober og 17. oktober

Utdannings- og forskningskomiteen

23. oktober og 25. oktober

Utenriks- og forsvarskomiteen

15. oktober og 17. oktober

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle komiteene nødvendigvis kommer til å benytte begge de oppsatte høringsdagene.

Skjema for å søke om å delta på høring, samt søknadsfrist, vil bli tilgjengelig på den enkelte komités side når regjeringens forslag til statsbudsjett er overlevert Stortinget mandag 8. oktober 2018.


Sist oppdatert: 20.09.2018 13:03