Brexit på dagsordenen i Strasbourg

Svein Roald Hansen (A) ledet 15. november et EØS-parlamentarikermøte i Strasbourg med Europaparlamentets styringsgruppe for brexit.

Fra venstre: Ingunn Foss (H), Heidi Nordby Lunde (H), Svein Roald Hansen (A), Marianne Marthinsen (A) og Espen Barth Eide (A). Foto: EFTA.
Fra venstre: Ingunn Foss (H), Heidi Nordby Lunde (H), Svein Roald Hansen (A), Marianne Marthinsen (A) og Espen Barth Eide (A). Foto: EFTA.

Møtet ga verdifull innsikt i hva holdningen nå er hos kolleger i Europaparlamentet til de pågående brexit-forhandlingene.

Brexit-styringsgruppen består av representanter fra de fem partiene som så langt har støttet resolusjoner hvor Europaparlamentet setter tydelige krav til de pågående forhandlingene. Gruppens innspill er avgjørende i så måte at en endelig skilsmisseavtale skal godkjennes av Europaparlamentet.

Styringsgruppen ble på EØS-møtet representert ved tre av gruppens totalt seks medlemmer: Philippe Lamberts (De Grønne, Belgia), Elmar Brok (De konservative, Tyskland), og Danuta Hübner (De konservative, Polen og leder av Europaparlamentets konstitusjonskomité).

Mangel på fremdrift

Alle tre viste stor bekymring for mangelen på fremdrift i de pågående brexit-forhandlingene og mente hovedansvaret for videre fremdrift nå lå hos britene. De understreket viktigheten av først å ferdigstille skilsmisseavtalen før forhandlinger om en fremtidig avtale kan starte. Til tross for motstand fra den britiske regjeringen på denne sekvensen, var styringsgruppen meget tydelig på at Storbritannia nå må komme opp med mer konkrete planer både for grensespørsmålet Irland/Nord-Irland og de finansielle forpliktelsene.

Helt fra starten av har også Europaparlamentet sagt at vedvarende rettigheter for EU-borgere i Storbritannia må bevares for at de skal godkjenne avtalen.

Samlet

Det var også en interessant observasjon at EU27 forblir meget samlet i sitt syn på brexit-forhandlingene. Om dette vedvarer når de fremtidige forhandlingene starter gjenstår å se, noe som også ble understreket av styringsgruppen.

– Vi satte tror pris på møtet med de ledende europaparlamentarikerne på brexit. Fra norsk side var det spesielt viktig å understreke den indre markedsdimensjonen i dette, og si overfor våre kolleger i Europaparlamentet at også vi må være en del av eventuelle overgangsordninger og andre avtaler med Storbritannia som angår det indre marked, sier Svein Roald Hansen, gjenvalgt leder for den norske delegasjonen.

Andre temaer på EØS-parlamentarikermøtet var siste utvikling i EØS mer generelt, en diskusjon om nye lovforslag i EU/EØS på energi/klima, horisontale utfordringer knyttet til EØS/EFTA-deltakelse i nye EU-tilsyn, og en siste oppdatering om relasjonene mellom EU og Sveits.

Fra Stortinget deltok den nye EØS/EFTA-delegasjonen med følgende representanter: Svein Roald Hansen (A), Heidi Nordby Lunde (H), Marianne Marthinsen (A), Ingunn Foss (H), og Espen Barth Eide (A).


Sist oppdatert: 16.11.2017 15:50