Presentasjon og debatt om fremsatte grunnlovsforslag

Tirsdag 14. mars ble flere grunnlovsforslag presentert og debattert i Stortinget. Forslagene skal behandles i neste stortingsperiode.

Se opptak av stortingsmøtet.

Grunnlovsforslag skal legges frem i ett av de tre første årene i en stortingsperiode. De blir deretter behandlet i første, andre eller tredje storting i neste periode. Tanken bak dette er at folket i valg skal kunne ta standpunkt til grunnlovsforslagene når de bestemmer seg for hvem de skal stemme på.

45 grunnlovsforslag

Det foreligger 45 grunnlovsforslag som skal behandles i neste stortingsperiode:

Grunnlovsforslag innlevert i sesjonen 2015–2016
Grunnlovsforslag innlevert i sesjonen 2014–2015

14. mars ble flere av grunnlovsforslagene presentert og debattert. Blant disse var blant annet to forslag om marine ressurser, grunnlovsfesting av allemannsretten og grunnlovsfesting av retten til å søke asyl.

Endringer i Grunnloven behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen og vedtas av Stortinget i plenum.

2/3 flertall

Grunnlovsendringene må vedtas med et 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes.

Les mer om grunnlovsendringer.


Sist oppdatert: 15.03.2017 10:43