Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Møte i Europautvalget 1. februar

Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. 

Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren, justis- og beredskapsministeren og innvandrings- og integreringsministeren.

Justiskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen er innkalt til å delta. Andre relevante komiteer i forbindelse med Bakke-Jensens orientering informeres også om møtet.

Se dagsorden for møtet.

Møtene i Europautvalget er lukket, dersom ikke annet er bestemt. Referat fra et møte offentliggjøres etter møtets slutt, med unntak av de deler som er unntatt offentlighet. Ett år etter møtet offentliggjøres referatet i sin helhet.

Referater fra møtene i Europautvalget.

Les mer om Europautvalget.


Sist oppdatert: 26.01.2017 13:40