Delegasjonen fra utenriks- og forsvarskomiteen foran soldater og materiell fra Brigade Nord/  Telemark Bataljon. Foto: Stortinget.

Delegasjonen fra utenriks- og forsvarskomiteen foran soldater og materiell fra Brigade Nord/ Telemark Bataljon. Foto: Stortinget.

Joint Viking

En delegasjon fra utenriks- og forsvarskomiteen besøkte 8.9. mars Forsvarets vinterøvelse Joint Viking. Øvelsen avholdes i Finnmark, hovedsakelig i området mellom Alta og Lakselv. 

Komitemedlemmer i dialog med Brigader Eldar Berli, sjef for Brigade Nord. Foto: Stortinget.
Komitemedlemmer i dialog med Brigader Eldar Berli, sjef for Brigade Nord. Foto: Stortinget.

Det deltar omkring 9000 soldater fra alle forsvarsgrener, inkludert noen mindre enheter fra USA og Storbritannia.  Formålet med øvelsen er å trene på krisehåndtering og forsvar av Norge under krevende vinterforhold og i en fellesoperativ ramme.

Delegasjonen fra UFK deltok på Forsvarets operative hovedkvarters (FOH) besøksdag til øvingsområdet. Komitemedlemmene fikk overvære skarpskyting og demonstrasjon av Brigade Nord sine kapasiteter og prate med soldatene som deltar under øvelsen. Komiteen besøkte også Marinens støttefartøy KV Harstad, hvor Marinens ledelse orienterte, samt fikk omvisning og orientering om bord i Skjold-klasse kystkorvett. Flere av Luftforsvarets bidrag til øvelsen ble også demonstrert. Vertskap for besøket var Sjef FOH, generalløytnant Rune Jakobsen. Sjefene for Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Forsvarets Spesialstyrker og Cyberforsvaret deltok også under besøket.

– Komiteens besøk til øvelse Joint Viking er veldig nyttig for oss for å få et oppdatert inntrykk av kompetansen og kapasiteten i ulike deler av Forsvaret, og lære mer om hvordan de ulike forsvarsgrenene og avdelingene opererer sammen, sier delegasjonens leder Christian Tybring-Gjedde.

Delegasjonen fra UFK sammen med soldater fra britiske Royal Marines. Foto: Stortinget.
Delegasjonen fra UFK sammen med soldater fra britiske Royal Marines. Foto: Stortinget.

– Det er også nyttig for oss å snakke med soldater og offiserer og få et førstehånds inntrykk av hvordan det er å operere militært i vårt nordligste fylke, under krevende vinterforhold. Det var også positivt å se at utenlandske elementer opererer sammen med Brigade Nord, direkte integrert i de norske avdelingene, avslutter Tybring-Gjedde.  

Fra komiteen deltok komiteens 2. nestleder Christian Tybring-Gjedde (FrP), Elisabeth Vik Aspaker (H), Liv Signe Navarsete (Sp), Kåre Simensen (A), Elin Rodum Agdestein (H) og Tone Heimdal Brataas (FrP). 


Sist oppdatert: 09.03.2017 15:21