Høring om meldingen Globalisering og handel

Utenriks- og forsvarskomiteen holder høring torsdag 1. oktober kl. 10.00 om Meld. St. 29 (2014–2015) Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken. 

Forsiden på meldingen, Globalisering og handel.
Forsiden på meldingen, Globalisering og handel.

Frist for å søke om å delta på høring er torsdag 17. september kl. 12.00.

Frist for innsending av høringsnotat er fredag 25. september kl. 12.00.

Søk om å delta på høring.

Les mer om Stortingets behandling av meldingen på sakssiden.


Sist oppdatert: 22.06.2015 10:24