Øyvind Halleraker og Svein Roald Hansen under konferansen. Foto: Stortinget.

Øyvind Halleraker og Svein Roald Hansen under konferansen. Foto: Stortinget.

Diskuterte flyktningkrisen i Europa

Flyktningkrisen i Europa var hovedtema på parlamentarisk EU-konferanse i Luxembourg 5.–6. september. Øyvind Halleraker og Svein Roald Hansen representerte Stortinget.

Stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker (H) og Svein Roald Hansen (A) deltok på den halvårlige interparlamentariske konferansen om utenriks- sikkerhets- og forsvarspolitikk i Luxembourg. Luxembourg var vert for konferansen grunnet sin rolle som EU-formannskap frem til nyttår.

Den halvårlige konferansen samler medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteene i EU-landene og EU-parlamentet. EU-kandidatland samt europeiske NATO-land som ikke er EU-medlemmer er fast invitert som observatører til konferansen. EUs høyrepresentant Federica Mogherini var aktivt til stede på møtets første dag.

EUs høyrepresentant Federica Mogherini. Foto: Chambre des Députés, Luxembourg.

Dagsordenen for konferansen omhandlet blant annet forhold knyttet til status og fremtid for EUs naboskapspolitikk, prioritering og strategi knyttet til EUs felles utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, klimaendringens utfordringer relatert til sikkerhets- og forsvarspolitikken samt migrasjonsutfordringer.

Grunnet den dagsaktuelle og opphetede debatten vedrørende flyktningsituasjonen og utfordringene Europa her står overfor, ble det dette temaet som i stor grad ble debattert under konferansen. Høyrepresentant Mogherini ankom konferansen direkte fra det uformelle EU utenriksministermøtet som ble avsluttet noen timer tidligere, og viste til at det hadde vært dype og veldig vanskelige samtaler. Hun var tydelig på at flyktningspørsmålet angår hele Europa, og kun kan løses av et Europa i fellesskap. Dette handler om Europas fremtid, og fremtiden til EU.

Representantene Halleraker og Hansen uttalte etter konferansen at det Europa står overfor som følge av dagens situasjon i blant annet Libya, Syria og Irak, i langt større grad er en flyktningkrise enn migrasjon. Dette er ikke en krise som er over på kort sikt, og Europa må forberede seg på at denne situasjonen ikke vil gå over med det første. Dette er en felles europeisk utfordring, som bare kan møtes og løses i felleskap og i solidaritet mellom alle europeiske land. Dette må også vi erkjenne og ta vår del av ansvaret for å møte.

Konferansen ble avsluttet med debatt og påfølgende konsensus-beslutning om å enes om de avsluttende konklusjoner fra møtet.

Det neste møtet i dette formatet vil holdes i Haag under Nederlands formannskap i april 2016.

Stortingets delegasjon til Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Se flere bilder fra konferansen.

Deltakerne på konferansen. Foto: Chambre des Députés, Luxembourg.
Deltakerne på konferansen. Foto: Chambre des Députés, Luxembourg.


Sist oppdatert: 07.09.2015 13:40