Vår tids helter

Stortingspresident Olemic Thommessen hyllet de ansatte i Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW, da han talte under Nobelbanketten på Grand Hotel tirsdag 10. desember.

– Hver epoke har behov for sine helter. Heltene er våre forbilder, og speiler våre samfunns mentalitet, våre idealer, våre mål. Akkurat som Nelson Mandela, som på sin helt egen måte, samlet oss til ett folk, et verdensfolk, sa stortingspresidenten i talen under banketten, som holdes til ære for fredsprisvinneren.

Bringer menneskeheten videre

Olemic Thommessen påpekte i talen at gårsdagens helter ofte var de som seiret i krig.

– Morgendagens helter må være de som bringer menneskeheten videre, og krigen til opphør. De som går i menneskehetens tjeneste. De høyt kvalifiserte teknisk ansatte i Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen er eksempler på de heltene verden trenger i dag. Disse mennene og kvinnene er vår tids helter, sa stortingspresidenten under Nobelbanketten.

I sin tale hedret Thommessen de ansatte i Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen for deres innsats for menneskeheten.

– De redder barn, mødre og brødre fra regimer som er parat til å påføre sivilbefolkninger store lidelser. Gjennom deres arbeid i konfliktområder, og ved å oppsøke dødelige stoffer, utviser de mot og medmenneskelighet. Jobben som våpeninspektør er en av verdens farligste, sa stortingspresidenten tirsdag kveld.

Har en avgjørende rolle

Han understreket også behovet for et bedre fungerende verdenssamfunn med en sterkere internasjonal rettsorden.

– Fremveksten av institusjoner som Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen er avgjørende for å styrke en utvikling som går i riktig retning, sa Olemic Thommessen under banketten på Grand Hotel.

Les hele talen (engelsk).


Sist oppdatert: 10.12.2013 15:20