Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité torsdag 27. oktober 2011

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen om at Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske språk (Dokument 8:154 S (2010-2011))
Høringsprogram
Torsdag 27. oktober 2011 
13.35 - 13.50  SAMETINGET
Egil Olli, sametingspresident
Vibeke Larsen, rådsmedlem Sametingsrådet
Ellinor Jåma, rådsmedlem Sametingsrådet
Rune Fjellheim, direktør
Torvald Falch, seniorrådgiver
Carl Erik Moksness, seniorrådgiver
Jon Petter Gintal, seniorrådgiver
Hanne Holmgren, rådgiver
Sara Marja Magga, rådgiver
13.50 - 14.00  SAMERÅDET
Olav Mattis Eira, president
14.00 - 14.10  NORSKE SAMERS RIKSFORBUND
Gunn-Britt Retter, org. nestleder
Kari Lifjell, landsstyremedlem
Lisbeth Somby
14.10 - 14.20  GÁLDU
Magne Ove Varsi, seniorrådgiver
Marit Kemi, rådgiver
Kirsti Strøm Bull, nestleder i styret for Gáldu
14.20 - 14.30  NORSKE REINDRIFTSAMERS LANDSFORBUND
Nils Henrik Sara, leder
Inge Even Danielsen Danielsen
Randi A. Skum, rådgiver
14.30 - 14.40  NORSK SENTER FOR MENNESKERETTIGHETER
Kristin Høgdahl, fungerende leder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Magnus Forberg Andersen, juridisk rådgiver

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.