Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:489 (2020-2021)
Innlevert: 18.11.2020
Sendt: 19.11.2020
Besvart: 26.11.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva foretar utenriksministeren seg for å kritisere den svært alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia i forbindelse med G20-toppmøtet, og vil Norge kreve umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av den nobelprisnominerte kvinneaktivisten Loujain al-Hathloul som står i fare for å dø etter fire ukers sultestreik – i tillegg til andre fengslede menneskerettighetsforkjempere?

Begrunnelse

21.-22. november er Saudi-Arabia vertskap for årets G20-toppmøte. Mens verdens ledere samles virtuelt rundt landets samtalebord, der blant annet «Women’s empowerment» står på dagsorden, blir et stort antall menneskerettighetsaktivister forfulgt og fengslet i landet.
Blant dem som sitter fengslet, er den modige kvinneaktivisten Loujain al-Hathloul. I snart fire uker har al-Hathloul sultestreiket, etter å ha blitt utsatt for tortur, seksuell trakassering og isolasjon. Hun har nå sittet fengslet i to og et halvt år uten dom. al-Hathloul blir regnet som en av landets viktigste kvinnesaksforkjempere, og er flere ganger nominert til Nobels fredspris for sitt arbeid. Nå er hennes liv i alvorlig fare, melder Amnesty International.
Eksempelet med behandlingen og overgrepene mot al-Hathloul kaster en dyster skygge over det forestående G20-møtet. Den føyer seg inn i et bredere mønster bestående av omfattende menneskerettighetsbrudd i landet. Dette gjelder spesielt den skamløse utnyttingen og undertrykkingen av migrantarbeidere, forfølgelsen av menneskerettighetsaktivister, regimekritiske røster og kvinnesaksbevegelsen, den omfattende diskrimineringen av saudiske kvinner og den omfattende bruken av både tortur og dødsstraff i landet.
Før verdens ledere nå samles til et toppmøte med saudiske myndigheter som vertskap, forventer jeg at Norge bruker alle tilgjengelige kanaler direkte mot saudiske myndigheter og overfor likesinnede G20-ledere for å kreve umiddelbare og betingelsesløse løslatelser av fengslede aktivister, og er svært tydelig i sin kritikk av den svært alvorlige menneskerettighetssituasjonen i landet.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norge er svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia. Jeg har tatt dette opp med Saudi-Arabia en rekke ganger, inkludert under min reise til Riyadh i februar i år.

Vi er også bekymret for Loujain al-Hathlouls situasjon, bl. a. opplysningene om at hun skal ha blitt utsatt for tortur. Utenriksdepartementet har kalt inn den saudiske chargée d’affaires i Oslo for å ta opp al-Hathlouls og andre fengslede kvinneaktivisters situasjon. Vår ambassade i Riyadh har også nylig rettet en formell henvendelse til saudiske myndigheter i Riyadh for å ta opp vår uro overfor situasjonen for Loujain al-Hathloul og de andre fengslede kvinnene. Norge har tatt opp sakene til de fengslede menneskerettighetsforsvarerne og andre konkrete saksforhold jevnlig med saudiske myndigheter i Riyadh og med den saudiske ambassaden i Oslo. Vi har også oppfordret til at de må løslates gjennom flere fellesinnlegg om Saudi-Arabia i FNs menneskerettighetsråd, det siste i september.

Den norske ambassaden har de siste årene søkt om å få være tilstede og har møtt opp ved rettslokalene under rettshøringer mot MR-forsvarere, inkludert kvinneaktivistene. Ambassaden slipper ikke inn i selve rettslokalene, slik situasjonen er i dag, men vi får vist overfor myndighetene, rettsapparatet og de pårørende at Norge følger sakene. Ambassaden gjorde det samme da saken til al-Hathloul var i retten den 25. november.

I tillegg til kontakt med Saudi-Arabias myndigheter, har Utenriksdepartementet regelmessig kontakt og dialog med nærstående land og organisasjoner om menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, inkludert hvordan situasjonen til de fengslede kvinneaktivistene best bør følges opp. Denne dialogen har det siste året også inkludert flere sentrale G20-land som naturlig nok har flere kontaktpunkter til Saudi-Arabia på høyere nivå enn det Norge har – ikke minst under det saudiske G20-formannskapet som nå går mot slutten.

Utenriksdepartementet har også regelmessig dialog med representanter for sivilsamfunnet, menneskerettighetsorganisasjoner og andre aktører særlig om de sivile og politiske rettighetene i Saudi-Arabia. Når det gjelder bl.a. kvinners rett og muligheter til arbeid, utdanning, å ha de samme yrker som menn, økt mobilitet og annen samfunnsdeltakelse, ser vi heldigvis en viss endring i positiv retning.

Under den siste UPR-høringen av Saudi-Arabia i FNs menneskerettighetsråd i november 2018 ga Norge anbefalinger som fokuserte på vilkårene for menneskerettighetsforsvarere, særligkvinnelige menneskerettighetsforsvarere, journalister, landets terrorlovgivning, diskriminering mot kvinner, samt dødsstraff. Vi har sett tegn til utvikling i riktig retning når det gjelder dødsstraff og mindreårige, men det gjenstår å se hvordan denne reformen gjennomføres i praksis.

Handlingsrommet for vårt menneskerettighetsarbeid overfor Saudi-Arabia er ikke stort, men vi bruker de kanalene, anledningene og mulighetene vi har.

Jeg viser ellers til mine skriftlige svar på spørsmål nr. 998 (2019-2020) fra representanten Øvstegård (SV) den 25.02.2020, nr. 443 (2018-2019) fra representanten Øvstegård (SV) den 30.11.2018, nr. 211 (2018-2019) fra representanten Eide (SV) den 30.10.2018, nr. 2101 (2017-2018) fra representanten Kaski den 31.08.2018, nr. 1665 (2018-2019) fra representanten Øvstegård den 01.06.2018, nr. 157 (2017-2018) fra representanten Raja (V) den 07.11.2017 og nr. 156 (2017-2018) fra representanten Lysbakken (SV) den 07.11.2017, samt Stortingets innstilling 212 S (2018-2019) til Dokument 8:42 S (2018-2019) fra representantene Lysbakken (SV), Kaski (SV) og Eide (SV).