Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1068 (2019-2020)
Innlevert: 26.02.2020
Sendt: 26.02.2020
Besvart: 04.03.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Hvordan vil statsråden jobbe for at Teslas nye fabrikk blir lagt til Norge, hvis det ikke viser seg umulig å bygge den i Tyskland?

Begrunnelse

Norge er et av Europas viktigste elbilmarkeder. Regjeringens elbilpolitikk har vært avgjørende for å sikre denne revolusjonen. Så tidlig som i 2014 jobbet regjeringen for at Teslas nye bil- og batterifabrikk skulle legges til Norge. Tesla valgte å lokalisere fabrikken i Tyskland, men nå har en tysk domstol stoppet byggingen av den nye fabrikken. Hvis Tesla ikke får bygge i Tyskland vil det igjen bli en diskusjon om hvor fabrikken skal legges. Norge har kompetente fagfolk og et voksende elbilmarked som gjør at vi har gode forutsetninger som vertskap for Tesla hvis fabrikken ikke lar seg realisere i Tyskland.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: For at Norge fortsatt skal være en ledende industri- og teknologinasjon trenger vi industriell fornyelse. Det er derfor svært gledelig at stortingsrepresentant Guri Melby løfter dette spørsmålet og viser interesse for å få fremtidsrettet industri til Norge. Vi må satse grønnere, smartere og mer nyskapende for å gi fremtidig vekst, arbeidsplasser og skatteinntekter. Industrien selv viser fremtidstro. Nivået på investeringer i industrien i 2019 var det høyeste siden finansuroen, og industrien selv forventer høye industriinvesteringer i nye maskiner og nytt utstyr også i 2020. Det er veldig gledelig. Som næringsminister skal jeg være varsom med å invitere enkeltvirksomheter til å investere i Norge, men jeg er alltid på generelt grunnlag opptatt av å fremme våre gode rammebetingelser. Vi har sterke industrielle teknologi- og kompetansemiljøer på en rekke områder. Videre betyr lønnskostnadene stadig mindre for lokalisering og med det blir andre lokaliseringsfaktorer som Norge er sterke på, mer synlige. Eksempelvis er bærekraft og fornybar kraftproduksjon, den norske arbeidsmodellen, kompetanse, kvalitet og leveringsdyktighet noen av våre fortrinn. Er det noe som virkelig kjennetegner norsk industri, så er det evne til tilpasning og omstilling i tråd med kunders ønsker og markedsendringer. Norge er et av de viktigste elbilmarkedene i Europa, og regjeringens elbilpolitikk bidrar til at andelen elbiler bare kommer til å øke i Norge. Norge har høyt kvalifisert arbeidskraft, høy produktivitet og en nærhet til markedene for elbiler som kan bidra til at vi er en spennende destinasjon for Tesla. I tillegg har vi fornybar strømtilgang som er viktig for en bedrift som Tesla.

Utvikling av batteriteknologi er viktig for elbilsektoren. Prosess21 er en strategigruppe som er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet. Hovedoppgaven er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050. Det er interessant å merke seg at deres ekspertgruppe for produktutvikling i prosessindustrien nylig presenterte en rapport hvor de blant annet pekte på muligheter for ny industrivekst i Norge i verdikjeden for batterier. Når det gjelder ny produksjon av batterier til bilindustri er det også interessant å se at det allerede er eksempel på konkrete næringsinteresser som arbeider for å realisere batteriproduksjon i Norge. Norge har også et eget apparat for håndtering av henvendelser om mulige utenlandske investeringer i Norge på industriområdet og i andre sektorer – Invest in Norway. Vi ønsker

også å videreutvikle hele vårt næringsrettede virkemiddelapparat. Regjeringen gjennomfører derfor nå en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet for å sørge for at vi får mest mulig fremtidig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser ut av midlene vi bruker på virkemiddelapparatet. Det er opp til næringslivet å finne vei, men som næringsminister vil jeg legge til rette for vekst i både eksisterende og nye bedrifter, i tillegg til å fremme Norge som et attraktivt lokaliseringsland for grønn industriell aktivitet. Det er i den sammenheng positivt hvis et selskap vurderer investering i fremtidig ny grønn industrivirksomhet i Norge.