Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:209 (2017-2018)
Innlevert: 08.11.2017
Sendt: 09.11.2017
Besvart: 14.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Det er stort behov for økt IKT kompetanse i Norge. I dag er IKT-servicefag kun et årsløp under studielinjen Service og Samferdsel i videregående opplæring.
Vil statsråden vurdere å utvide denne studielinjen til en toårig utdannelse i tråd med anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet?

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: I dagens yrkesfaglige ordning er det et 2. år (Vg2) med opplæring i IKT-servicefag, som danner grunnlag for to års læretid. Gjennomgangen som dannet grunnlag for Utdanningsdirektoratets forslag om å etablere et utdanningsprogram for IKT og mediefag på Vg1, viste at elevene med dagens ordning ikke fikk tilstrekkelig faglig grunnlag for læretiden med IKT-opplæring kun på det andre året i skole. Det ble pekt på at elever fra alle andre utdanningsprogram kunne søke seg til Vg2 IKT-service, og at det derfor var lite IKT-faglig innhold i bakgrunnen til elevene når de starter opp på Vg2, og at det derfor ble lite tid til å forberede læretid i bedrift gjennom det andre skoleåret.

I forslag til ny tilbudsstruktur, som ble sendt på høring 5. mai i år, ble det foreslått å ta bort anledningen til å søke seg inn på Vg2 IKT-servicefag fra alle andre utdanningsprogrammer, og at faget skulle legges til Vg1 elektro. Dette fordi de fleste elevene som i dag starter på IKT-servicefag kommer fra Vg1 elektro. Antagelig er det også tilstrekkelig felles faglig slektskap mellom Vg1 elektro og Vg2 IKT-servicefag til at dette til sammen vil styrke IKT-opplæringen i skole og bidra til at søkere til læreplass dermed har en mer relevant og attraktiv kompetanse for arbeidslivet. Denne løsningen var i tråd med Utdanningsdirektoratets sekundære forslag.

Høringen av endringsforslag i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen ble avsluttet 4. september, og departementet vurderer nå de om lag 1500 høringssvarene før ny struktur for yrkesfaglig opplæring blir fastsatt. Jeg har merket meg at flere høringsinstanser har vist til forslag om å etablere et eget utdanningsprogram for IKT og medier, og vil vurdere dette før det blir fattet en beslutning tidlig i 2018.