Stortinget vertskap for felles EØS-parlamentarikermøte

7.–9. mai var Stortinget vertskap for et felles EØS-parlamentarikerkomitemøte i Stavanger. Møtet brakte sammen representanter fra Europaparlamentet og de nasjonale parlamentene i de fire EFTA-landene.

Tematikken på møtet var siste utvikling i EØS-samarbeidet, brexit, cybersikkerhet, energipolitikk samt mobilitet. Møtet ble godt dekket på EFTAs nettsider og i sosiale medier.

Catherin Stihler, medlem av Europaparlamentet, og stortingsrepresentant Svein Roald Hansen. Foto: EFTA-sekretariatet.

Både innenfor cybersikkerhet og mobilitet ligger det nå en rekke nye lovforslag fra Europakommisjonen til behandling i Europaparlamentet og i Rådet. Mange av disse er ansett som EØS-relevante, og er derfor av betydning for Norge.

For Stortingets delegasjon til EFTA og EØS var det derfor viktig å sette disse temaene på agendaen i Stavanger, for så tidlig som mulig å øke både fokus og innflytelse på den politiske utviklingen også fra norsk side.

Stortinget hadde invitert et panel bestående av representanter fra Utenriksdepartementet og ulike tankesmier for bedre å belyse hva brexit kan komme til å bety for Norge og EØS.


Sist oppdatert: 16.05.2018 16:02