Møte i Europautvalget 7. februar

Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter klima- og miljøminister Ola Elvestuen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Statsråd Elvestuen vil redegjøre for:

 • EUs klimarammeverk mot 2030

Utenriksminister Eriksen Søreide vil redegjøre for:

 • Regjeringsplattformen
 • Brexit
 • Handelspolitikk (WTO)

Andre aktuelle saker:

 • Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører?
 • Skrantesyke: EU vurderer importbegrensninger på reinsdyrkjøtt

Et utvalg rettsakter:

 • EU-miljømerket
 • Krisehåndtering av banker og andre kredittinstitusjoner
 • eID og e-signatur
 • Utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff
 • Fremme av internettilgang i lokalsamfunn (WiFi4EU)

Referater fra møtene i Europautvalget

Les mer om Europautvalget


Sist oppdatert: 07.02.2018 09:29