EOS-utvalget om Etterretningstjenesten

Les Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet.


Sist oppdatert: 27.07.2016 09:44