Christian Tybring-Gjedde og Svein Roald Hansen. Foto: Stortinget.

Christian Tybring-Gjedde og Svein Roald Hansen. Foto: Stortinget.

Diskuterte EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Utviklingen av EU som en global aktør var et av hovedtemaene på parlamentarisk EU-konferanse i Bratislava 3.–4. september.

Stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde (FrP) og Svein Roald Hansen (A) deltok på den halvårlige interparlamentariske konferansen om utenriks- sikkerhets- og forsvarspolitikk i Bratislava. Slovakia var vert for konferansen i egenskap av å ha EU-formannskap frem til nyttår.

Konferansen samler medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteene i EU-landene og EU-parlamentet. EU-kandidatland og europeiske NATO-land som ikke er EU-medlemmer deltar som observatører til konferansen. EUs høyrepresentant Federica Mogherini holdt hovedinnlegget på møtets første dag. Andre dag var Slovakias utenriksminister Lajcak hovedtaler.

EUs høyrepresentant Federica Mogherini i panel med leder av EUs utenrikskomité, Elmar Brok, samt representanter for Slovakias parlament. Foto: Slovakias parlament.

EUs rolle som global aktør

Dagsordenen for konferansen var EUs rolle som global aktør, med utgangspunkt i den nylig fremlagte globale strategien for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Konferansen ble delt i tre arbeidsgrupper som diskuterte henholdsvis EUs relasjon og rolle i sitt østlige naboskap, utfordringer knyttet til migrasjon med særlig henblikk på arbeidet med en omforent og helhetlig respons fra EUs side, og arbeidet med å utarbeide en forsvarsplan som et steg nærmere en europeisk forsvarsunion.

Tematikk for dag to var den pågående integrasjonen mellom EU og Vest-Balkan samt presentasjon av resultatet fra arbeidsgruppene.

Høyrepresentant Mogherini kom til konferansen direkte fra EUs uformelle utenriksministermøte som hadde diskutert implementering av EUs globale strategi, sanksjonene mot Russland i lys av status vedrørende Minsk-avtalen samt situasjonen i, og dialogen med, Tyrkia. Mogherini la stor vekt på betydningen av å iverksette den globale strategien, og vil legge fram en handlingsplan for det senere i høst.

– Viktig møteplass

Representantene Tybring-Gjedde og Hansen påpeker at EU-parlamentarikerkonferansen er en viktig møteplass for å møte kollegaer fra andre europeiske land. Det gir også et godt innblikk i hvor EU befinner seg innen viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

– Det er en økende forståelse blant EUs medlemsland om at Europa står overfor utfordringer som kan endre kontinentet på måter vår generasjon ikke tidligere har vært vitne til sier Tybring-Gjedde.

Det neste møtet i dette formatet vil holdes i Valletta under Maltas formannskap våren 2017.

Parlamentarikerne som deltok på konferansen. Foto: Slovakias parlament.

Parlamentarikerne som deltok på konferansen. Foto: Slovakias parlament.


Sist oppdatert: 05.09.2016 14:58