Møtefri periode i Stortinget

Stortinget holdt sitt siste møte i vårsesjonen fredag 20. juni, neste møte er først 30. september. Vi har snakket med Olaug Bollestad (KrF) og Truls Wickholm (A) for å høre litt mer om hva de gjør i denne perioden.

– Selv om jeg akkurat har kommet inn som fast møtende vara for Jens Stoltenberg så har jeg erfaring med dette fra før, sier Truls Wickholm som møtte første gang på Stortinget i 2005. Han møter som representant for Arbeiderpartiet og Oslo i finanskomiteen.

– I den møtefrie perioden tas det naturligvis ut litt ferie, jeg selv hadde allerede bestilt fire uker før jeg visste at jeg skulle stille på Stortinget igjen. Men før denne ferien rekker jeg et par uker med medievakt her på Stortinget for Arbeiderpartiet, fortsetter han.

Også Olaug Bollestad skal ha et par vaktuker, for Kristelig folkeparti. Hun kom inn på Stortinget etter valget i fjor og sitter som representant fra Rogaland i helse- og omsorgskomiteen.

– Jeg har planlagt en rekke møter og skal hospitere hos Norsk luftambulanse i løpet av disse vaktukene. Etter det skal jeg ha litt ferie før jeg skal ha en rekke møter med innbyggere i Rogaland. Videre blir det studietur med stortingsgruppen og så setter det i gang igjen med komitereiser. Tiden fram til vi starter med stortingsmøter igjen kommer nok til å gå fort, sier hun.

Truls Wickholm og Olaug Bollestad.

Truls Wickholm og Olaug Bollestad i vandrehallen. Foto: Stortinget. 


Tid for å planlegge

– I praksis har ikke stortingsrepresentanter mer ferie enn andre. Det er i den møtefrie perioden man har tid til å bygge relasjoner, for eksempel er det da jeg kan finne tid til å snakke med mennesker i egen valgkrets. Men det er også viktig å snakke med mennesker i resten av landet, ved siden av hjemfylket er vi jo representanter for hele Norge. I tillegg er det nødvendig å pleie kontakten med media. Det er egentlig nå vi representanter får tid til å jobbe med politikkutforming, for eksempel ved å jobbe fram saker sammen med rådgiverne, planlegge spørsmål til regjeringen og hente inn ny kunnskap for å bli en bedre politiker, sier Bollestad.

– Jeg synes også det er nødvendig med tid til å tenke seg om, planlegge og samle innspill til det man jobber med. Det er viktig å bli kjent med folk og sette seg grundig inn i det saksfeltet man jobber med i komiteen. For meg er det dessuten ekstra mye å sette seg inn i nå som jeg er ny i komiteen, sier Wickholm.

Starte sesjonen tidligere på høsten?

Det ligger inne grunnlovsforslag om å starte høstsesjonen tidligere, men Bollestad og Wickholm synes ikke nødvendigvis at dette er en god idé.

– Jeg har ikke reflektert mye over dette i utgangspunktet, men synes umiddelbart at det er viktig å ha denne møtefrie perioden. Vi som stortingsrepresentanter må bygge relasjoner og ha møter utenfor huset der politikken skal praktiseres, ellers kan vi lett havne i en boble her inne og politikken blir ikke relevant for livet ute, sier Bollestad.

– Det er også egentlig et større spørsmål enn representantenes ferie. Hvis høstsesjonen starter tidligere, vil regjeringen måtte jobbe raskere med budsjettet. For oss i opposisjon ville det være fint å ha mer tid til å utarbeide alternativt budsjett, men det ville nok kunnet stresse regjeringen i budsjettarbeidet, sier Wickholm.


Sist oppdatert: 26.06.2014 14:36