Voksenopplæring for innvandrere

Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Stortingets oppgaver

På Stortinget sitter 169 kvinner og menn valgt av folket. Her kan du lære hvilke oppgaver de har.

Regjeringen på Slottsplassen 2018. Foto: Stortinget

Regjeringens oppgaver

Etter et stortingsvalg lager ett eller flere partier regjering. Les hva som er regjeringens jobb.

Rettssal. Foto: Olav Olsen/ Aftenposten/ NTB scanpix

Hvem gjør hva?

I Norge er makta delt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. Les om fordeling av makt.

Stemmeurne. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lær om valg

I Norge har vi både stortingsvalg og lokalvalg. I september 2017 var det stortingsvalg.

Hans Majestet Kong Harald leser trontalen under åpningen av det 159. storting. Foto: Stortinget/ Terje Heiestad

Kongens rolle

Norge er et monarki, også kalt kongedømme. Kongen skriver under på lovene, men lager dem ikke.

Utsnitt av historiemaleriet

Historie

Norge har ikke alltid vært et demokrati. Før 1814 hadde folket liten makt.

Blyanter. Foto: Morten Brakestad/ Stortinget

Oppgaver

Her finner du oppgaver som kan brukes i undervisning om Stortinget og demokratiet.

Stortingsløva sett forfra. Foto: Stortinget

Last ned brosjyre

Her kan du laste ned eller bestille et lettlest informasjonshefte med tilhørende oppgaver.

Spørsmålstegn. Illustrasjon: Stortinget

Husker du?

Når du har lest de forskjellige tekstene, kan du teste deg selv ved å svare på spørsmålene du finner her.

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Besøk Stortinget

Grupper kan bestille omvisning. Minoritetsspråklige voksne er en av Stortingets prioriterte målgrupper.