Stortingsarkivet

Stortingsarkivet har ansvaret for å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver og dokumentasjon fra Stortingets parlamentariske virksomhet tilbake til 1814.

Arkivmaterialet omfatter både historisk arkiv og nyere arkiv. Stortingsarkivet har ansvaret for tilgjengeliggjøring av den trykte dokumentasjonen i Stortingsforhandlinger og bilagene til den parlamentariske saksbehandlingen. Stortingsarkivet har også ansvaret for arkiver etter Stortingets presidentskap og Stortingets administrasjon.

Besøksadresse: Prinsens gate 26 (inngang fra Wessels plass). Besøk etter avtale.

Åpningstider: Mandag–fredag 09.00–15.00 (sommertid 24.6–31.8 kl 09.00–14.00)

Postadresse: Stortinget, Postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo 

Telefon historisk arkiv: 23 31 36 70

E-post: arkivet@stortinget.no

For mer informasjon: www.stortinget.no/stortingsarkivet

Kontakt Doksenteret for spørsmål om daglig arkivdanning, offentlig journal og innsyn:

Telefon: 23 31 36 30

E-post: doksenteret@stortinget.no

Stortingets offentlige postjournal


Sist oppdatert: 11.06.2019 12:44