Tema A–Å

Det settes tema på alle saker og spørsmål (unntatt skriftlige spørsmål) som Stortinget behandler. Temaene blir satt på kort tid etter at saken er mottatt i Stortinget.

Temaene er tilgjengelig her:

  • i lister over saker under «saker og publikasjoner»
  • på alle saksidene
  • på alle publikasjonene tilknyttet sakene
  • som en gruppering på søkesiden

Temasidene

Det er 27 hovedtemaer og rundt 170 undertemaer. For hver av disse er det en egen temaside. Hver temaside inneholder de nyeste sakene og spørsmålene innenfor temaet. I tillegg er det lenke til oversikter over alle saker innen temaet inndelt etter sakstypene; budsjett, lov og alminnelig sak. Også spørsmål og interpellasjoner kan hentes frem i fullstendige lister inndelt etter tema. Alle saker tilbake til 1998 er kategorisert etter tema. Ved å velge en saktype eller spørsmåltype og deretter sejon kan du finne saker inndelt etter tema tilbake i tid.

I høyre spalte på temasiden finnes eventuelle undertemaer og tilhørende hovedtema, samt lenker til andre relevante temasider.


Sist oppdatert: 20.09.2017 12:36 


Se også