Stortinget fra klasserommet | Spør stortingspresidenten | Demokratiet og deg – 
tirsdag 05.01.2021
Les nyhetsbrevet i nettleser Utskriftsversjon Print

Nyhetsbrev for lærere januar 2021

Stortinget fra klasserommet

Besøk Stortinget fra klasserommet! Stortinget lanserte i høst et nytt tilbud for elever i videregående skole. For én skoletime forvandles stortingssalen til et klasserom, og klassen snakker direkte med en av Stortingets omvisere over Teams. Elevene forbereder spørsmål i forkant, og får i tillegg presentert noen aktuelle temaer etterfulgt av interaktive øvelser hvor elevene deltar fra sine egne mobile enheter. Tilbudet anbefales spesielt for elever som skal stemme for første gang ved høstens stortingsvalg.

Les mer og meld dere på her: www.stortinget.no/stortinget-fra-klasserommet

Spør stortingspresidenten

Møt stortingspresidenten på Teams! Alle klasser fra barnetrinnet til videregående skole kan bestille formidlingskonsept «Spør stortingspresidenten», hvor elevene kan samtale med stortingspresidenten. Møtet foregår via Teams, hvor elevene sitter i klasserommet eller hjemme, mens stortingspresidenten er på Stortinget. Underveis i møtet stiller elevene stortingspresidenten spørsmål som de har forberedt i forkant.

Møtet bestilles her: www.stortinget.no/spor-stortingspresidenten/

Demokratiet og deg

Stortinget lanserer et nytt digitalt undervisningstilbud spesielt tilpasset elever ved voksenopplæringen. Elevene snakker direkte med en av Stortingets omvisere fra stortingssalen, via Teams. Elevene må i forkant forberede spørsmål, og får i tillegg en presentasjon om demokrati og deltakelse. Formålet med «Demokratiet og deg» er å få en bedre forståelse av Stortingets rolle, samt skape engasjement og interesse for mulighetene i, og viktigheten av et demokrati. Les mer og bestill her: www.stortinget.no/demokratiet-og-deg.

Stortinget undervisning

Besøk Stortinget

Personvernerklæring