Kurs i stortingskunnskap | Besøk Stortinget med klassen | Undervisningsopplegg om velgere
tirsdag 14.08.2018
Les nyhetsbrevet i nettleser Utskriftsversjon Print

Nyhetsbrev for lærere august 2018

Kurs i stortingskunnskap

14. – 16. november arrangerer Stortinget et tredagers kurs i stortingskunnskap for samfunnsfag- og historielærere i ungdomsskolen og videregående skole. Profilerte foredragsholdere presenterer Stortingets oppgaver, arbeidsform og samfunnsrolle, deriblant Stortingets lovbehandling, budsjettbehandling og kontrollfunksjon. 

Kurset er gratis og Stortinget dekker reise til og fra Oslo for deltakere bosatt utenfor Oslo og Akershus. Påmelding til kurset er nå åpnet, og vi minner om at lærere som melder seg på må være sikre på at de kan delta alle tre dagene.

Meld deg på kurs i stortingskunnskap.

Besøk Stortinget med klassen

Stortinget har flere besøkstilbud til skoleklasser. Alle trinn, inkludert voksenopplæringen, kan bestille omvisninger. På en omvisning får klassen en gjennomgang av Stortingets oppgaver og rolle i samfunnet, samt historiske begivenheter. Klassen får selvsagt også besøke stortingssalen.

For klasser på ungdomstrinnet og videregående skole tilbyr vi i tillegg læringsspillene «Valget er ditt» og «MiniTinget». Klasser med lang reisevei til Oslo kan søke om økonomisk støtte for å delta på disse.

Les mer om våre besøkstilbud.

Undervisningsopplegg om velgere

Ulike velgere tiltrekkes av ulike partier. For eksempel ville Stortinget sett veldig annerledes ut dersom bare sørlendinger eller bare kvinner stemte. Basert på valgresultat i 2017 har Stortinget laget et undervisningsopplegg som utforsker nettopp dette.

Vi har undersøkt hvordan Stortinget ville sett ut dersom bare utvalgte grupper i samfunnet hadde stemt ved stortingsvalg, basert på alder, kjønn og bosted. Utregningen er gjennomført i samarbeid med Institutt for samfunnsforsknings valgforskere.

Undervisningsopplegg for velgere

Stortinget undervisning

Stortinget undervisning

1. - 4. trinn
5. - 7. trinn
Ungdomstrinnet
Videregående
Voksenopplæring for innvandrere
Omvisninger og skolebesøk
Søk reisetilskudd

Stortinget undervisning

Besøk Stortinget

Personvernerklæring