Finansministeren kommer til Stortinget med regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Foto: Gjermund Nordtug/ Stortinget

Finansministeren kommer til Stortinget med regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Foto: Gjermund Nordtug/ Stortinget

Regjeringens oppgaver

Etter et stortingsvalg lager ett eller flere partier regjering. Det partiet, eller de partiene, med støtte fra flest stortingsrepresentanter lager regjering.

Vis som temaark

Aktuelt kompetansemål

  • få kjennskap til viktige aktører og prosesser i det norske politiske systemet.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kompetansenorge.no

Statsministeren er regjeringens leder.
De andre i regjeringen kalles
ministre eller statsråder.
Statsrådene har ansvar for
ulike oppgaver i samfunnet.
For eksempel har kunnskapsministeren ansvar for
skolene i Norge. 
Regjeringens viktigste jobb
er å komme med forslag til politikk
og å gjennomføre politikk.

1. Foreslå nye lover

Regjeringen foreslår nye lover,
men det er Stortinget sin jobb
å vedta lovene.
Det betyr at flere enn
halvparten av stortingsrepresentantene
må stemme ja
til regjeringens forslag,
for at det skal bli en lov.

Statsminister Erna Solberg er sjef for sittende regjering. Foto: Thomas Haugersveen/ SMK, CC BY-ND 2.0-lisens
Statsminister Erna Solberg er sjef for den regjeringen vi har nå. Foto: Thomas Haugersveen/ SMK, CC BY-ND 2.0-lisens

2. Foreslå statsbudsjett

Det er regjeringen som foreslår
hva statens penger skal brukes til.
Regjeringen lager altså
et forslag til statsbudsjett,
men flere enn halvparten
av stortingsrepresentantene
må stemme ja til forslaget
for at det skal bli vedtatt.

3. Gjennomføre politikk

Regjeringen skal gjennomføre
det Stortinget bestemmer.
Regjeringen skal for eksempel bruke penger
slik Stortinget har bestemt.
Regjeringen skal også 
passe på
at samfunnet styres etter lovene
som Stortinget har bestemt.


Sist oppdatert: 29.04.2019 07:53