Foto: Domstoladministrasjonen (t.h.) og Stortinget.

Foto: Domstoladministrasjonen (t.h.) og Stortinget.

Hvem gjør hva?

Tidligere var det vanlig at kongen hadde all makt. I Grunnloven fra 1814 står det at makta skal deles i tre.

Aktuelt kompetansemål

  • få kjennskap til viktige aktører og prosesser i det norske politiske systemet.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kompetansenorge.no

I Norge deles makta mellom:

  • Stortinget
  • Regjeringen
  • Domstolene

Stortinget velges av folket.
Det er Stortinget som vedtar lovene.

Regjeringen skal styre landet etter lovene.
Regjeringen skal også gjennomføre politikken.

Domstolene tolker loven, og
avgjør om den har blitt brutt.
Det vil si at domstolene dømmer.

Vi kaller derfor
Stortinget «den lovgivende makt»,
regjeringen «den utøvende makt»
og domstolene «den dømmende makt».


Sist oppdatert: 21.02.2018 14:14