Stortingsvalg

Læringsressurser om stortingsvalg for elever i videregående skole.

Hva er valg?

Valg er grunnsteinen i demokratiet vårt, og foregår både nasjonalt og lokalt.

Regjeringskabalen

Kan klassen danne flertallsregjering? Nettbasert læringsspill med utgangspunkt i valgresultatet 2021.