På bildet spiller elever fra Oslo Handelsgymnasium Stortingsspillet under lanseringen 11. oktober 2016. Foto: Stortinget

På bildet spiller elever fra Oslo Handelsgymnasium Stortingsspillet under lanseringen 11. oktober 2016. Foto: Stortinget

Spill deg gjennom pensum i Stortingsspillet

Høsten 2016 ble Stortingsspillet lansert. Gjennom brettspillet får skoleelever spille seg gjennom pensum mens de får et innblikk i, og skråblikk på, norsk politikk.

Ett eksemplar av Stortingsspillet ble i oktober 2016 sendt i posten til alle landets ungdomsskoler og videregående skoler.

Hvordan bestille klassesett av spillet?

Skolene kan sende e-post til Stortingets seksjon for besøk og formidling for å bestille inntil fire eksemplarer ekstra, og få disse tilsendt kostnadsfritt. Oppgi skolens besøksadresse og bestillers/skolens telefonnummer i e-posten,  og merk at Stortinget ikke sender til privatpersoners adresse. Leveringstiden er estimert til inntil fire uker.

Bestiller må selv sørge for å kommunisere til resten av skolen at brettspillet er bestilt, og gjøre klassesettet tilgjengelig for resten av skolen.

Spillboksen til Stortingsspillet er illustrert av Henning Ludvigsen.

Ungdomsskoler og  videregående skoler er prioriterte målgrupper for Stortingsspillet, men også ungdomsorganisasjoner/råd, folkehøgskoler, universiteter og høgskoler kan bestille inntil fire eksemplarer kostnadsfritt.

Hva går spillet ut på?

Mistillits- og kabinettsspørsmål, maktfordeling samt Stortingets og regjeringens arbeidsform er noe av det elevene kan lære mer om gjennom Stortingsspillet. I spillet kjemper laget som er i opposisjon om regjeringsmakt, mens laget som er i regjering jobber for å holde på makten.

Under spillets gang er elevene partiledere for hver sine partier og deltar i politiske allianser – enten i regjering eller i opposisjon. I alliansen må man samarbeide om å bli sterkere, og om å felle sine politiske motstandere. Kun én allianse får politisk gjennomslag og vinner Stortingsspillet ved å komme først i mål.

Les spillereglene for å forstå Stortingsspillets gang

Bygger på læreplanenes kompetansemål

Strategi og kunnskap står sentralt i spillet, som inneholder over 600 spørsmål basert på pensum i historie og samfunnsfag.

Spillbrettet til Stortingsspillet. Foto: Stortinget
I Stortingsspillet kjemper de ulike alliansene om regjeringsmakt. Spillerne bygger sin politiske pondus gjennom å briljere blant annet i stortingskunnskap. Foto: Stortinget

Fordi spillet bygger på kompetansemålene for ungdomstrinnet og videregående skole, er det et fint supplement til undervisningen på disse klassetrinnene.

Stortingets seksjon for besøk og formidling har utviklet spillet, i dialog med referanseklasser og -lærere.


Sist oppdatert: 08.10.2019 09:41