Det kan være moro å være med i en frivillig organisasjon. Svært mange organisasjoner har også politiske mål med sitt arbeid. Foto: Norsk Folkehjelp (CC BY 2.0-lisens)

Det kan være moro å være med i en frivillig organisasjon. Svært mange organisasjoner har også politiske mål med sitt arbeid. Foto: Norsk Folkehjelp (CC BY 2.0-lisens)

Organiser deg

Det finnes tusenvis av organisasjoner i Norge i dag. Mange av dem driver politisk påvirkningsarbeid. Som medlem av en organisasjon kan du være med og påvirke.

Aktuelle kompetansemål

  • Gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen (etter 10. klasse)
  • Utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad (etter Vg 1/ Vg 2)

Læreplan i samfunnsfag, udir.no

Med «organisasjon» menes for eksempel idrettslag, frivillige organisasjoner som Amnesty eller Natur og Ungdom, interesseorganisasjoner som Norges Handikapforbund eller Dysleksi Norge, og arbeidstakerorganisasjoner som Unio eller LO.

Selv en fotballtribune kan være politisk

De aller fleste voksne i Norge er medlem av minst én forening eller organisasjon. Blant ungdom er det mest vanlig å være medlem av et idrettslag. Som skoleelev er du kanskje medlem av Elevorganisasjonen?

En organisasjon får større gjennomslag jo flere som er medlemmer. Vi kan si at organisasjonen har større legitimitet, fordi den snakker på vegne av flere. På den måten kan ditt medlemskap i seg selv bidra til at organisasjonen får mer makt og større muligheter for påvirkning. Personer over 15 år velger selv hvilke organisasjoner eller foreninger de vil melde seg inn og ut av.

I 2016 demonstrerte mange elever mot fraværsgrensa i videregående skole. Foto: Mimsy Møller/ Samfoto/ NTB Scanpix
I 2016 demonstrerte mange elever mot fraværsgrensa i videregående skole. Foto: Mimsy Møller/ Samfoto/ NTB Scanpix

Vi bruker ofte begrepet «organisasjonskanalen» fordi organisasjonene fungerer som viktige kanaler for politisk innflytelse og påvirkning. Selv organisasjoner som ikke har politisk påvirkning som sitt viktigste mål, har ofte politiske sider ved seg. En lokal fotballklubb som kjemper for kommunal støtte til nye tribuner driver også med politikk.

Organisasjoner tar ordet på Stortinget

Storting og regjering ber ofte om innspill fra organisasjoner når de skal fatte beslutninger i politiske saker som organisasjonene er eksperter på, eller berøres av. Organisasjoner kan søke om å få delta når fagkomiteene på Stortinget har høringer i saker som angår dem.

Hvis regjeringen ønsker å forandre innholdet i noen av fagene på skolen vil den kunne invitere både lærer- og elevorganisasjonene til å si sin mening om saken. I et politisk spørsmål som omhandler barn på flukt vil organisasjoner som Redd Barna og Røde Kors kunne bidra med viktige innspill. Og handler saken om tilrettelegging for synshemmede, kan Norges Blindeforbund være en nyttig sparringspartner for de som skal fatte beslutninger.

Mange organisasjoner har jevnlig kontakt med politikere for å påvirke i politiske saker over tid.


Sist oppdatert: 02.02.2018 15:44