Ungdomstrinnet

I perioden 2017-2021 er ni partier valgt inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske partier

Ni partier ble valgt inn på Stortinget i 2017. Det største har 49 seter, mens de to minste bare har ett hver!

Illustrasjon av en hånd som legger stemmseddelen i urnen.

Stortingsvalg og påvirkningskanaler

Her finner du informasjon om hvordan stortingsvalg fungerer. I tillegg kan du lese om ulike påvirkningskanaler, og hvordan du kan være med å påvirke.

Stemmeurne.

Stemmeretten

Langt fra alle fikk stemmerett i 1814. Det skulle gå over hundre år før alle fikk ta del i demokratiet. Les mer om stemmerettens historie her.

Riksforsamlingssalen på Eidsvoll. Foto: Svein Grønvold, Samfoto/ NTB Scanpix

Grunnloven

Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814, men har blitt endret mange ganger. Lær hvordan det foregår.

Ord på Stortinget

Her finner du en rekke videoer som forklarer de vanligste begrepene som brukes på Stortinget. 

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Besøk Stortinget

Ungdomsskoleklasser kan besøke Stortinget for å delta på omvisning eller læringsspill.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen lanserte #Siifra i Arendal sammen med Martine Tønnesen fra KrFU, Rode Hegstad fra LNU, Ina Libak fra AUF og Anja Abusland fra Senterungdommen. Foto: Stortinget.

#Siifra

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil ha flere unge til å delta i demokratiet. Derfor lanserer hun, sammen med partienes ungdomsorganisasjoner og LNU, et initiativ for å få en bedre ytringskultur.