5.–7. trinn

Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Hva er Stortinget?

Gjennom tekster og oppgaver kan du bli kjent med Stortingets historie, hvem som jobber der og hva de jobber med.

Stortingsvalg

Her finner du både tekster og oppgaver om hva stortingsvalg er, hvordan det foregår og om hvem som har stemmerett.

Grunnloven og 17. mai

Hvorfor er Grunnloven så viktig? Her kan du lære mer om hvorfor vi feirer Grunnloven hver 17. mai.

Illustrasjon: Stortinget

Lover

Å lage lover er en av Stortingets viktigste oppgaver!

Skoleklasse på omvisning. Foto: Stortinget

Besøk Stortinget

Skoleklasser kan komme på omvisning. Barn er en av Stortingets prioriterte målgrupper.