Stortinget undervisning

Veien fram mot et statsbudsjett

Stortingshøsten dreier seg i all hovedsak om å behandle regjeringens forslag til statsbudsjett. I denne filmen får du en enkel innføring i hvordan dette arbeidet foregår.