Stortinget undervisning

Veien fram mot et statsbudsjett

Torsdag 12. oktober la finansministeren fram regjeringens forslag til statsbudsjett. Lær mer om hvordan Stortinget jobber seg fram til et endelig budsjett stortingsflertallet vil støtte.