Stortinget undervisning

Husk å søke reisetilskudd innen fristen

Skoleklasser med lang reisevei kan søke om reisetilskudd for å delta i læringsspill på Stortinget. Neste søknadsfrist er 3. september.