Hvem mistet stemmeretten?

Bestemmelsen om suspensjon av stemmeretten til fattigunderstøttede rammet urettferdig og flere enn den i utgangspunktet var tenkt å ramme. Les om hvordan suspensjonsbestemmelsen ble praktisert og om hvem som ble rammet. Flere historier legges ut gjennom jubileumsåret.

"Bygdas beste mann" - på leting etter historien om Per Gurskevik

Bestemmelsen om suspensjon av stemmeretten kunne treffe uventet, og også de som ingen i utgangspunktet tenkte skulle utelukkes fra retten til politisk deltakelse. Et slikt tilfeller finner vi ved stortingsvalget i 1906, da Per Gurskevik fikk suspendert sin stemmerett.

Foto: Atelier K. Knutsen, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

«Den i loven fastsatte virkning: tab af min stemmeret»

Suspensjon av stemmeretten til borgere som mottok fattighjelp ble første gang praktisert ved kommunevalget i 1898. En av de første som ble rammet av bestemmelsen var fisker og gårdbruker Nils Hansen Øinæs, som måtte få støtte til sønnens skolegang.

«De, hvis stemmeret er suspenderet, indføres med Anmerkning»

Borgere som mente seg urettmessig suspendert fra å stemme, kunne klage til valgstyret i sitt distrikt. Valgstyrene behandlet også en rekke klager på at personer ikke var suspendert, slik valgoppgjørene i Borge i Lofoten, Bø i Vesterålen og Onsøy i Fredrikstad vitner om.


Sist oppdatert: 22.11.2019 10:29