Skrivekonkurranse

Stortinget arrangerer skrivekonkurranse for ungdomstrinnet og videregående skoler i forbindelse med stemmerettsjubileet. Her er oppgavetekst, praktisk informasjon og noen tips og triks om hvordan oppgaven kan løses.

Oppgavetekst:

Mellom 1898 og 1919 ble menn og kvinner fratatt stemmeretten dersom de hadde mottatt fattighjelp. Var det noen fattige i byen eller bygda der du bor som ble fratatt stemmeretten? Hvorfor? Hva kan vi lære av denne historien?

Spør deg frem. Let i bøker og arkiver. Søk på nettet. Kanskje finner du en glemt historie fra ditt eget hjemsted.

Praktisk informasjon:

 • Hver skole kan sende inn ett bidrag per klasse. Det er opp til skolene hvordan bidragene velges ut. Det kan også legges opp til gruppearbeid dersom det er ønskelig.
 • Bidrag sendes inn til stemmerett@stortinget.no.
 • Skriv «Skrivekonkurranse» i emnefeltet og husk å oppgi skolens navn, trinn og klasse i e-posten.
 • Fristen for å sende inn tekst er 1. oktober 2019.

Formelle rammer for konkurransen:

 • Dette er en ren skriveoppgave, og altså ikke en oppgave med interaktive og digitale elementer. Elevene står fritt til å utforme oppgaven, men det er en fordel at den er leservennlig og gir et godt visuelt inntrykk. Det kan være en skjønnlitterær tekst.
 • Skrifttypen skal være Times New Roman, og samme skrifttype må holdes gjennom hele oppgaven. Skriftstørrelsen på den løpende teksten skal være 12, og linjeavstand skal være 1,5. Marger bør settes til 2,5 cm på hver side, 2,5 cm på toppen, og 2,5 cm på bunnen (dette er ofte standard innstillinger i Word). I tillegg skal sidene nummereres. Besvarelsen skal maksimalt være 2000 ord lang.
 • Hvis elevene skriver en faglig tekst, må informasjonen de har innhentet dokumenteres, altså de må henvise til kildene de har brukt.
 • Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for publisering på Stortingets nettsider. Stortinget vurderer hvilke bidrag som skal publiseres. Dersom man ikke ønsker sitt bidrag publisert må det gis beskjed om det ved innlevering av bidraget.

Oppgaven kan gjerne løses ved hjelp av den informasjonen og de ressursene som finnes her på stemmerettsjubileets nettsider. Her finnes også eksempler på hvordan bestemmelsen slo ut i praksis for enkeltmennesker.

Det er fint hvis du vil kombinere dette med annen litteratur, for eksempel allmenne historiebøker eller lokalhistorie fra hjemstedet ditt eller søk i digitale ressurser.

Hvis du bor nær et arkiv eller er interessert i å legge ekstra innsats i å gjøre et eget lite forskningsarbeid, kan det være greit å vite litt mer om hvordan du skal begynne å nøste i fortiden for å finne informasjon.

Statistikker over antall suspenderte i alle valgdistrikter og fordelt på kjønn finner dere under valgstatistikk

Hvor lett det er å gjøre egne undersøkelser vil avhenge litt av hvor du bor. Dette er det du bør vite:

 1. De som ble suspendert (midlertidig fratatt) fra å bruke stemmeretten var merket av i de kommunale manntallslistene. Manntallslistene er listene over de som har lov til å stemme ved valget. I manntallene finner man dermed navn på de som ble rammet.
 2. Manntallenes opplysninger om hvem som hadde fått fattighjelp bygget igjen på fattigstyrenes lister over fattigunderstøttede. Fattigstyrene var de som ledet fattighjelpen i hver kommune.  Disse listene inneholder begrunnelsen for at folk fikk fattighjelp.
 3. Navnene kan man også finne igjen i folketellingene, som inneholder opplysninger om yrke, familieforhold, adresse osv.

Av disse er det dessverre ofte bare folketellingene som er digitalisert på nett foreløpig. Det andre ligger i kommunens arkiver, enten i kommunen eller i fylkets interkommunale arkiv. Se arkivoversikten.


Sist oppdatert: 13.11.2020 13:32