Demo - et læringsspill for elever i videregående skole

I Demo trer elevene inn i rollen som stortingsrepresentanter. Slik lærer de om Stortingets oppgaver og får fornyet forståelse for vårt demokratiske system.

Tema og innhold i besøket

Besøket starter med en kort omvisning i stortingsbygningen. For mange elever er dette første gang de besøker et bygg de kun kjenner fra media. Er det stortingsmøte, får elevene også overvære dette. Viktige begreper blir introdusert slik at elevene er forberedt på å spille det nye læringsspillet.

Om spillet

Demo er et interaktivt rollespill i tre akter. Ved ankomst svarer elevene på spørsmål som plasserer dem i ulike meningsfellesskap. Deretter trer de inn i rollen som folkevalgte. I akt én skal elevene gi partiene innhold og identitet. Slik formes spillets eget politiske landskap. Deretter avsløres valgresultatet.

I akt to får regjeringspartier og opposisjon ulike roller når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett. Til sist kalles det inn til debatt og votering.

I akt tre skal elevene behandle ulike lovforslag. I komiteene møter elevene ulike syn på sakene, og må kanskje revurdere partiets standpunkt. På toppen av dette, skaper en forsnakkelse fra en uforsiktig justisminister ekstra hodebry.

Får statsbudsjettet flertall? Blir regjeringen sittende? Dette er opp til elevene når de spiller Demo.

Læringsspillet er utviklet i tett samarbeid med referanselærere og -elever, og svarer både til nye kunnskapsmål i det tverrfaglige emnet demokrati og medborgerskap og i samfunnskunnskap.

Spillet er engasjerende og bygger kunnskap, ferdigheter og holdninger om Stortinget. Å delta i spillet skal gi unge mennesker forståelse for hvordan de selv kan delta i demokratiet.

Reisetilskudd 

Klasser med lang reisevei kan søke om tilskudd for å besøke Demo. Det er tre søknadsfrister i året. Les mer om reisetilskudd og søknadsfrister.

Praktisk informasjon om Demo

  • må forhåndsbestilles og kan bestilles 100 dager (omtrent tre måneder) frem i tid
  • kun én gruppe per tidspunkt
  • varighet omtrent tre timer inkludert sikkerhetskontroll, omvisning og spillet 
  • minst 10 og maks 34 deltagere, inkludert lærere/ledsagere
  • navnelister må sendes inn i forkant
  • tilbudet er gratis

Bestilling

Alle bestillinger må gjøres på nett. Trykk på et ledig tidspunkt for å komme til bestillingsskjemaet. 

NB! DET ER MULIG Å BESTILLE BESØK 100 DAGER FREM I TID