Gruppeomvisning publikum

Stortingets visjon om et levende folkestyre er en visjon om et samfunn der folket er aktive deltakere i demokratiske prosesser. Derfor ønsker vi at alle skal ha mulighet til å besøke Stortinget. Ta med deg jobben, foreningen eller familien på en omvisning! 

Hvem kan bestille omvisning?

Grupper mellom 6 og 30 personer er velkommen til å bestille omvisninger i Stortinget. Dette gjelder eksempelvis lag, foreninger, bedrifter, organisasjoner, høyskoler, universiteter, partier, departement/direktorat, institusjoner og familie- og vennegrupper.

Tema og innhold i besøket

Under et besøk på Stortinget lærer dere blant annet om Stortingets rolle og forholdet til regjeringen. Vi snakker gjerne om:

 • Stortingets rolle og oppgaver
 • Stortinget i historisk kontekst
 • Kongens rolle
 • Grunnloven
 • kunst og arkitektur

Et besøk i stortingssalen er høydepunktet i alle omvisninger. Hvis det er møte i stortingssalen får dere sitte på publikumsgalleriet og se på møtet. Hvis det ikke er stortingsmøte går gruppen inn i selve salen.

Stortinget er et levende hus. Derfor kan det foregå aktiviteter som gjør at ikke alle rom er tilgjengelige for besøk underveis i omvisningen. Normalt inngår disse rommene i en omvisning:

 • trappehallen med kongeportrettene
 • historisk sal med Grunnloven
 • vandrehallen
 • lagtingssalen
 • Eidsvollsgalleriet

Praktisk informasjon om omvisningene

 • må forhåndsbestilles og kan bestilles inntil 100 dager (omtrent tre måneder) frem i tid
 • varighet cirka 1,5 timer
 • kun én gruppe per tidspunkt
 • minimum seks og maksimum 30 deltagere
 • navnelister må sendes inn i forkant
 • tilbudet er gratis

Bestilling

Alle bestillinger må gjøres på nett. Trykk på et ledig tidspunkt for å komme til bestillingsskjemaet. 

NB! DET ER MULIG Å BESTILLE BESØK 100 DAGER FREM I TID