Besøks- og formidlingstilbud til publikum

Bilde av stortingsbygningen. Foto: stortinget

Stortingets besøkstilbud under korona-pandemien

Av hensyn til smittevern avlyses alle omvisninger og skolebesøk over sommeren og inntil videre.

Stortinget må sikre at den parlamentariske kjernevirksomheten er robust. Som en samfunnskritisk institusjon kan det for Stortinget derfor være nødvendig å holde stengt for besøkende noe lenger enn for andre virksomheter som driver utadrettet besøksvirksomhet. Det er foreløpig ikke satt en oppstartdato for når Stortinget kan gjenoppta besøksvirksomheten. Det vil derfor ikke være mulig å bestille besøk før dette tidspunktet er avklart. Nettsidene oppdateres så snart det foreligger ny informasjon, og publikum oppfordres til å følge med på disse

Maleriete Eidsvoll 1814. Foto: Teigens fotoatelier/Stortinget

Kunstomvisning

På mandager fra september til juni, tilbyr Stortinget omvisninger med vekt på sitt representative utvalg av norsk kunst.