Riksvåpen med skjold og krone i gull på hvit bakgrunn.

Riksvåpen med skjold og krone

Riksvåpen med skjold og krone benyttes på Stortingets parlamentariske dokumenter og i presidentskapets virksomhet. Dette er det øverste formalitetsnivå i den visuelle identiteten.

Riksvåpen med krone og skjold i flere versjoner

Farger

Riksvåpen med skjold og krone gjengis i følgende farger:

Trefarget: PMS 185C rød, PMS 874C gull og PMS 877C sølv.
Tofarget: PMS 185C rød og PMS 115 C gul.
Ensfarget: PMS 185C rød, PMS Black 6C sort, 100% sort og PMS 874C gull.

Riksvåpenet skal som hovedregel gjengis på hvit bakgrunn. Valg av fargeversjon av riksvåpenet avstemmes i forhold til ønsket uttrykk samt trykktekniske forutsetninger.

Riksvåpen med skjold og krone og navnetrekk

Riksvåpen med skjold og krone og navnetrekk

Riksvåpen med skjold og krone benyttes primært sammenstilt med navnetrekk. Navnetrekket står konsekvent plassert midtstilt under riksvåpenet. Forholdet mellom riksvåpen og navnetrekk er endelig og skal ikke endres.

Minimumsavstander

På flater som ikke er definert av maler, skal plassering av riksvåpen med krone og skjold følge retningslinjer for minimumsavstand. Denne avstanden definerer det tomrommet som til en hver til skal finnes rundt riksvåpenet. Høyden på bokstaven «S» i navnetrekket utgjør minimumsavstanden på alle sider av riksvåpenet, med unntak av i bunnen der avstanden bør være 2 x «S»-høyden.

Plassering på mørke flater og bilder

Som hovedregel benyttes riksvåpen med skjold og krone – med og uten navnetrekk – på hvit bakgrunn, men riksvåpenet kan også benyttes negativt (hvit) på mørke profilfarger eller på foto. For at riksvåpenet skal fremstå med tydelighet, er det viktig at bakgrunnsfargen er tilstrekkelig mørk og at fotografiet ikke har for store kontraster eller detaljrikdom der riksvåpenet plasseres.

 
Størrelser på formatet

Riksvåpen med skjold og krone benyttes i definerte størrelser på formatene A4, A5 og A6. På formater som er over A4, skaleres A4-størrelsen i henhold til det gitte formatets grid.

Minimumsstørrelse

Minimumsstørrelsen for riksvåpen med skjold og krone – med og uten navnetrekk – er 31,82 mm bredde på navnetrekket. Dette tilsvarer den størrelsen som benyttes i A6-formater.

Plassering på formatet

Riksvåpen med skjold og krone – med og uten navnetrekk – plasseres alltid sentrert i topp, i tråd med formatets grid. For å sikre at Stortinget fremstår som en tydelig avsender med tilstrekkelig avstand fra øvrig innhold, er satsspeilet trukket ned på formatet.

Last ned

A4

Riksvåpen med navnetrekk
Sort, cmyk, eps

Riksvåpen med navnetrekk
Sort, rgb, jpg

Riksvåpen med navnetrekk
Gull, pms, eps

A5

Riksvåpen med navnetrekk
Sort, cmyk, eps

Riksvåpen med navnetrekk
Sort, rgb, jpg

Riksvåpen med navnetrekk
Gull, pms, eps


Sist oppdatert: 24.11.2021 13:23