Grid

Stortingets grid legger premissene for hvor riksvåpenet skal plasseres og hvordan layout skal utformes. Gridet sørger for at de to utgavene av riksvåpenet plasseres både midt- og sidestilt, og sikrer at uttrykket blir gjenkjennelig uansett flate identiteten vises på.

Formater

Hovedregelen er at det brukes standardformater i trykksaker; A4, A5, A6 samt 21x21-format. Trykksaker i samme serie skal benytte likt format, og det er utviklet maler med grid for de ulike trykksakene. 

I digitale flater som infoskjermer og PowerPoint benyttes 16:9-format.

Grid

For utvikling av grid på ulike formater, settes margen til 5% av det gitte formatets kortside. Deretter deles satsflaten inn i 39 vertikale kolonner og 6 horisontale rader.

Det er utviklet satsspeil for A4, A5, A6 og 16:9, som bygger på dette gridet. Liggende formater følger samme prinsipp som stående formater.

 

Plassering av riksvåpen

Stortingets to utgaver av riksvåpenet har ulik plassering i topp på formatene:

Riksvåpen med skjold og krone – med og uten navnetrekk  – plasseres alltid sentrert i topp, i tråd med formatets grid. Riksvåpenet med og uten navnetrekk plasseres alltid venstrestilt i topp, i tråd med formatets grid. Der denne plasseringen ikke er optimal, ta kontakt med grafisk seksjon for bistand.

Plassering av riksvåpen og layout

På forsider der riksvåpen med navnetrekk sammenstilles med tittel og annet tekstlig innhold, er det utviklet et system for tekstinnrykk slik at tittel- og tekstfelt settes venstrestilt med Stortingets navnetrekk. Formatene er inndelt i kolonner, og forholder seg til retningslinjene for utvikling av grid tilpasset alle størrelser. Stående og liggende formater har ulike retningslinjer for tekstinnrykk.

Tekstinnrykk

Format

Stående

Liggende

A4 og 21 x 21

3 kolonner

2 kolonner

A5

4 kolonner

3 kolonner

A6

5 kolonner

4 kolonner

16:9

 

2 kolonner

 

Prinsipper for layout på forsider

For å sikre at Stortinget fremstår som tydelig avsender med tilstrekkelig avstand fra øvrig innhold, er satsspeilets startpunkt trukket ned på formatet. Forsidene bygges opp med en horisontal midtdeling av formatet, der plasseringen av titler, transparent rød flate, foto eller mønster definerer denne midtdelingen.

Prinsipper for layout på forsider med medsignering

For å skille Stortinget som avsender fra samarbeidspartner eller produktnavn, er det utviklet et layoutprinsipp på forsider med medsignering. Foto benyttes i topp under Stortingets avsendersignatur. Tittel settes horisontalt sentrert på rød flate og samarbeidspartner logo eller produktnavn settes i bunn på formatets grid på hvit bakgrunn.

Satsspeil bygger på grid

Satsspeilet til bruk i alle trykksaker, bygger på grid som benyttes for forsidene, der margen tilsvarer 5% av det gitte formatets kortside. Gridet er delt inn i 39 vertikale kolonner og 6 horisontale rader.

For å skape avstand til kanter og marger, er 2 kolonner i ytterkantene av formatet avsatt som friområde. Det gjenstående formatet utgjør satsspeilet, som vil si det aktive området som benyttes i utformingen av layout. Satsspeilet har 35 kolonner, som deles inn i 12 enheter bestående av 2 kolonner og en kolonne til gutter (spalteavstand). Satsspeilet er felles for alle formater, både stående og liggende og gjør det mulig å formgi oppslag med både midtstilt og asymmetrisk layout. Retningslinjene for bruk er tilpasset formatets mulighetsrom.

Satsspeil A4 (21 x 21)

A4-formatet benyttes vanligvis i trykksaker for ekstern bruk. Formatet 21x21, bygger på det samme satsspeil og er forbeholdt utstillingssammenhenger.(Avklares)

Spaltesystemet i satsspeilet har 12 enheter til bruk i oppbygningen av spalter. Til venstre vises oppslag bestående av to spalter til tekst i tillegg til en liten spalte til billedtekst (2+5+5). Dette spalteoppsettet egner seg godt for brosjyrer med mye tekstlig innhold.

Spalteoppsettet i oppslaget til høyre benyttes der ingress skal settes midtstilt, og sideenhetene blir frisone (2+8+2).

Følgende spalteoppsett er mulig å benytte i A4:
2+5+5
2+8+2
6+6
4+4+4

Satsspeil A5/A6

A5- og A6-formatene benyttes vanligvis i trykksaker for intern bruk.

Spaltesystemet i satsspeilet har 12 enheter til bruk i oppbygningen av spalter. Til venstre vises oppslag bestående av en liten spalte og en stor spalte til tekst (3+9). Dette spalteoppsettet egner seg godt til CV-presentasjon for representantene A5-format og i lommeprogram i A6-format.

Spalteoppsettet i oppslaget til høyre består av en bred midtstilt tekstspalte, der sideenhetene blir frisone. Dette spalteoppsettet egner seg godt for brosjyrer med mye tekstlig innhold (1+10+1).

Følgende spalteoppsett er mulig å benytte i A5 og A6:
3+9
1+10+1

Satsspeil 16:9

16:9-formatet benyttes i digitale presentasjoner som infoskjermer og powerpoint.

Spaltesystemet i satsspeilet har 12 enheter til bruk i oppbygningen av spalter. I eksempelet ovenfor er det vist et tospalteoppsett, som egner seg for powerpoint (6+6).

Følgende spalteoppsett er mulig å benytte i 16:9 powerpoint:
6+6
6+3+3

Disse oppsettene kan benyttes i 16:9-format på infoskjerm:
2+5+5
2+8+2
6+6
6+3+3

Sammenstilling


Sist oppdatert: 09.03.2021 10:34