Stortingets designhåndbok

Stortingets visuelle identitet

En visuell identitet består av designelementer satt i system for å skape formidlingskraft − fra symbolbruk til farger, foto og fonter. Målet er å fremstå med et tydelig og gjenkjennelig visuelt uttrykk.

Riksvåpen med skjold og krone

Riksvåpen med skjold og krone benyttes på Stortingets parlamentariske dokumenter og i presidentskapets virksomhet. Dette er det øverste formalitetsnivå i den visuelle identiteten.

Riksvåpen

Riksvåpen med løven frittstående benyttes i Stortingets administrasjons virke. Dette er det andre og mest anvendte formalitetsnivået i den visuelle identiteten.

Medsignering

Retningslinjene for medsignering skal bidra til at Stortinget fremstår som en tydelig avsender i alle flater.

Farger

Fargepaletten bygger på den heraldiske rødfargen i riksvåpenet, og støttes av flere rødtoner for å gjenskape den visuelle rikdommen som finnes i stortingssalen: varm blodrød, frisk magenta og dyp burgunder.

Grafiske elementer

Detaljer med opprinnelse fra stortingsbygningens fasade og interiør er videreutviklet til enkle og moderne geometriske mønstre, border og dekorelementer.

Typografi

Berlingske er Stortingets profilfont, og ble benyttet som grunnlag i utformingen av Stortingets navnetrekk. Berlingske er en rik fontfamilie med et bredt utvalg av stiler og vekter.

Foto

Stortingsbygningen er et nasjonalt ikon og vil være et sentralt fotografisk element i den visuelle identiteten. Fasaden, interiører og unike detaljer fra innsiden benyttes for å formidle den visuelle egenarten som er iboende i bygningen.

Grid

Stortingets grid legger premissene for hvor riksvåpenet skal plasseres og hvordan layout skal utformes.

Identiteten i bruk

Designelementene vises her på forskjellige flater, til inspirasjon for å ta profilen i bruk. Konkrete retningslinjer finnes i seksjonene hvor designelementene presenteres.

Kontakt

For henvendelser knyttet til Stortingets visuelle identitet, ta kontakt med grafisk seksjon på Stortinget.

Telefon: 23 31 25 75
Epost: grafisk@stortinget.no