Stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder fordelt på partigruppe 1961-2013*

År A FrP H SV Sp KrF V Andre
2013 45,4 46,6 48,7 39,0 46,8 47,1 42,3 59,0
MDG(6) 
2009 46,2 46,6 47,7 45,1 44,7 43,4

49,0

2005 45,6 44,3 46,7 45,4 48,6 50,0 51,0
2001 48,6 46,5 46,1 38,8 49,9 50,5 51,0  56,0 Kp(2)
1997 45,3 45,8 48,7 43,8 53,4 47,3 46,8  52,0 Kp(2)
1993 45,0 44,6 47,9 42,2 48,1 44,8 36,0  44,0 RV(3)
1989 46,5 43,6 46,7 42,5 51,6 50,6 - 66,0 FFF(4)
1985 46,6 51,5 48,1 44,0 48,8 50,8 -
1981 46,3 46,0 47,3 43,3 50,5 55,6 52,5
1977 47,7 - 46,9 46,5 50,9 52,9 40,0
1973 49,2 - 47,4 42,2 49,5 52,3 47,5
1969 47,9 - 48,0 - 50,5 53,2 49,8
1965 53,0 - 48,5 - 53,2 55,2 53,1

1961 54,3 - 50,2 - 54,3 56,3 57,8 37,5 SF(5)

* Representantenes gjennomsnittsalder ved periodens begynnelse

(2) Kystpartiet, i 1997 Tverrpolitisk Folkevalgte

(3) Rød Valgallianse

(4) Finnmark Frie Folkevalgte (Aunelista) 66

(5) Sosialistisk folkeparti

(6) Miljøpartiet De Grønne


Sist oppdatert: 21.10.2014 09:57