Stortingsrepresentantenes alder, fødselsår og ansiennitet 2001-2005

Oversikten nedenfor viser representantenes fødselsdato, alder ved periodens begynnelse, antall storting de har møtt på som representant eller vararepresentant (uansett varighet), og når de møtte første gang som representant, ev. vararepresentant. For regjeringsmedlemmer er også de årene de har vært valgt uten å ha møtt som representant, regnet med.

Deretter følger oversikter over

Representantenes alder, fødselsår og ansiennitet

Navn Født Alder Antall storting Møtte første gang
Olav Akselsen 28.08.1965 36 12 1989–1990
John I. Alvheim 21.05.1930 71 12 1989–1990
Anne Berit Andersen 02.12.1951 50 3 1997–1998
Karin Andersen 16.12.1952 48 6 1989–1990
Torbjørn Andersen 05.01.1957 44 4 1997–1998
Bendiks H. Arnesen 09.06.1951 50 4 1997–1998
Marit Arnstad 04.05.1962 39 5 1993–1994
Siri Hall Arnøy 28.11.1978 23 0 2001–2002
** Modulf Aukan 24.02.1948 53 8 1993–1994
Olav Gunnar Ballo 22.10.1956 45 5 1993–1994
Steinar Bastesen 26.03.1945 56 4 1997–1998
Magnar Lund Bergo 27.02.1949 52 0 2001–2002
Kjetil Bjørklund 18.03.1967 34 0 2001–2002
Vidar Bjørnstad 01.09.1955 46 8 1993–1994
Haakon Blankenborg 08.04.1955 46 21 1977–1978
* Kjell Magne Bondevik 03.09.1947 54 29 1969–1970
Per Roar Bredvold 05.03.1957 44 4 1997–1998
* Børge Brende 25.09.1965 36 8 1993–1994
Sylvia Brustad 19.12.1966 34 12 1989–1990
Berit Brørby 05.12.1950 50 16 1985–1986
Julie Christiansen 19.03.1968 33 5 1993–1994
** André Dahl 07.07.1975 26 0 2001–2002
* Kristin Krohn Devold 12.08.1961 40 8 1993–1994
Øystein Djupedal 05.05.1960 41 8 1993–1994
Åse Gunhild Woie Duesund 18.04.1944 57 4 1997–1998
** Carsten Dybevig 29.01.1963 38 0 2001–2002
* Odd Einar Dørum 12.10.1943 58 8 1977–1978
** Silja Ekeland 22.06.1976 25 0 2001–2002
Jan Arild Ellingsen 09.10.1958 43 0 2001–2002
Åsa Elvik 12.01.1979 22 0 2001–2002
Sigrun Eng 05.06.1951 50 10 1989–1990
Kjell Engebretsen 29.04.1941 60 8 1993–1994
Inger S. Enger 06.07.1948 53 0 2001–2002
Martin Engeset 20.07.1964 37 5 1985–1986
Odd Roger Enoksen 25.09.1954 47 8 1993–1994
Dagrun Eriksen 28.06.1971 30 4 1997–1998
** Ine Marie Eriksen 02.05.1976 25 0 2001–2002
Ursula Evje 13.12.1944 56 4 1997–1998
Eirin Faldet 05.01.1944 57 16 1985–1986
Svein Flåtten 14.10.1944 57 0 2001–2002
* Per-Kristian Foss 19.07.1950 51 24 1977–1978
Grethe Fossli 21.12.1954 46 8 1993–1994
Bjørgulv Froyn 23.09.1945 56 2 1977–1978
Ranveig Frøiland 15.09.1945 56 16 1985–1986
* Ansgar Gabrielsen 21.05.1955 46 8 1993–1994
Aud Gaundal 10.11.1949 52 16 1985–1986
Trond Giske 07.11.1966 35 4 1997–1998
** Peter Gitmark 15.04.1977 24 0 2001–2002
** Olaf Gjedrem 15.12.1948 52 8 1993–1994
Gunn Karin Gjul 26.07.1967 34 8 1993–1994
Ola D. Gløtvold 01.06.1949 52 8 1993–1994
** Trine Skei Grande 02.10.1969 32 0 2001–2002
May-Helen Molvær Grimstad 31.01.1968 33 8 1993–1994
Åslaug Haga 21.10.1959 42 0 2001–2002
Carl I. Hagen 06.05.1944 57 23 1973–1974
Gjermund Hagesæter 12.12.1960 40 0 2001–2002
Øyvind Halleraker 27.10.1951 50 0 2001–2002
Gunnar Halvorsen 24.07.1945 56 12 1985–1986
Kristin Halvorsen 02.09.1960 41 16 1985–1986
Geir-Ketil Hansen 13.03.1956 45 3 1989–1990
May Hansen 08.05.1953 48 0 2001–2002
Sigvald Oppebøen Hansen 21.09.1950 51 8 1993–1994
Svein Roald Hansen 20.08.1949 52 0 2001–2002
Torbjørn Hansen 13.08.1972 29 0 2001–2002
Bjarne Håkon Hanssen 01.11.1962 39 4 1997–1998
* Valgerd Svarstad Haugland 23.08.1956 45 8 1993–1994
Øystein Hedstrøm 07.08.1946 55 12 1989–1990
Trond Helleland 10.07.1962 39 5 1989–1990
Bjørn Hernæs 23.11.1936 65 8 1993–1994
Britt Hildeng 14.04.1943 58 4 1997–1998
Sverre J. Hoddevik 10.06.1946 55 4 1997–1998
** Linda Cathrine Hofstad 26.08.1977 24 0 2001–2002
Hans Kristian Hogsnes 17.10.1954 47 0 2001–2002
Kari Lise Holmberg 07.09.1951 50 2 1997–1998
Heikki Holmås 28.06.1972 29 3 1997–1998
** Einar Holstad 08.08.1950 51 4 1997–1998
Odd Holten 28.08.1940 61 12 1989–1990
Beate Heieren Hundhammer 24.09.1968 33 0 2001–2002
Morten Høglund 16.07.1965 36 0 2001–2002
Bent Høie 04.05.1971 30 5 1993–1994
Bjørn Jacobsen 11.06.1960 41 0 2001–2002
Thorbjørn Jagland 05.11.1950 51 8 1993–1994
Lena Jensen 29.01.1973 28 0 2001–2002
Siv Jensen 01.06.1969 32 4 1997–1998
** Hans R. Kjæstad 02.01.1947 54 0 2001–2002
Magnhild Meltveit Kleppa 12.11.1948 53 9 1989–1990
Rolf Terje Klungland 06.07.1963 38 8 1993–1994
Ulf Erik Knudsen 20.12.1964 36 4 1997–1998
Synnøve Konglevoll 16.06.1972 29 4 1997–1998
Åge Konradsen 28.09.1954 47 1 1997–1998
Øyvind Korsberg 31.01.1960 41 4 1997–1998
Jørgen Kosmo 05.12.1947 53 16 1985–1986
Ivar Kristiansen 18.02.1956 45 4 1997–1998
Asmund Kristoffersen 05.11.1944 57 8 1993–1994
André Kvakkestad 28.10.1971 30 4 1997–1998
Hallgeir H. Langeland 14.11.1955 46 4 1997–1998
Heidi Larssen 08.11.1951 50 0 2001–2002
Jon Lilletun 23.10.1945 56 12 1989–1990
Ingmar Ljones 03.12.1943 58 0 2001–2002
Leif Lund 24.09.1942 59 8 1993–1994
Morten Lund 06.01.1945 56 10 1989–1990
Arne Lyngstad 10.05.1962 39 4 1997–1998
Audun Bjørlo Lysbakken 30.09.1977 24 0 2001–2002
Inge Lønning 20.02.1938 63 4 1997–1998
Petter Løvik 11.07.1949 52 7 1993–1994
Ola T. Lånke 18.03.1948 53 8 1993–1994
Ingvild Vaggen Malvik 03.04.1971 30 0 2001–2002
Finn Kristian Marthinsen 17.01.1946 55 4 1997–1998
Siri A. Meling 08.02.1963 38 0 2001–2002
Sigbjørn Molvik 04.09.1950 51 0 2001–2002
Michael Momyr 08.08.1956 45 4 1997–1998
Per Erik Monsen 18.04.1946 55 4 1997–1998
Harald T. Nesvik 04.05.1966 35 4 1997–1998
Eva M. Nielsen 07.03.1950 51 2 1989–1990
Oddvard Nilsen 24.06.1940 61 8 1993–1994
Thore A. Nistad 23.05.1949 52 4 1997–1998
Tore Nordtun 30.09.1949 52 8 1993–1994
Marit Nybakk 14.02.1947 54 16 1985–1986
Elisabeth Røbekk Nørve 29.03.1951 50 1 1997–1998
Gunn Olsen 18.09.1952 49 4 1997–1998
Jan Olav Olsen 29.09.1950 51 0 2001–2002
Leif Frode Onarheim 23.08.1934 67 0 2001–2002
Karita Bekkemellem Orheim 15.01.1965 36 12 1989–1990
Torny Pedersen 18.02.1946 55 4 1997–1998
* Jan Petersen 11.06.1946 55 20 1981–1982
Afshan Rafiq 25.02.1975 26 0 2001–2002
Bror Yngve Rahm 04.01.1955 46 4 1997–1998
Rolf Reikvam 12.03.1948 53 4 1997–1998
Jorunn Ringstad 03.09.1943 58 8 1993–1994
Lars Rise 18.03.1955 46 4 1997–1998
Raymond Robertsen 12.09.1974 27 0 2001–2002
Torstein Rudihagen 14.08.1951 50 4 1997–1998
Anne Helen Rui 14.10.1950 51 12 1989–1990
Inge Ryan 15.08.1956 45 0 2001–2002
Henrik Rød 14.09.1975 26 0 2001–2002
Heidi Grande Røys 06.05.1967 34 0 2001–2002
Jan Sahl 20.04.1950 51 4 1997–1998
Reidar Sandal 24.03.1949 52 10 1989–1990
Per Sandberg 06.02.1960 41 4 1997–1998
Jan Tore Sanner 06.05.1965 36 12 1989–1990
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 03.10.1959 42 20 1981–1982
* Ingjerd Schou 20.01.1955 46 0 2001–2002
Jan Simonsen 03.03.1953 48 16 1981–1982
Sonja Irene Sjøli 06.06.1949 52 8 1993–1994
Elsa Skarbøvik 03.11.1948 53 5 1985–1986
Rune J. Skjælaaen 23.01.1954 47 0 2001–2002
* Erna Solberg 24.02.1961 40 12 1989–1990
Hill-Marta Solberg 12.11.1951 50 8 1993–1994
Lodve Solholm 14.03.1949 52 8 1989–1990
Arne Sortevik 12.03.1947 54 0 2001–2002
* Lars Sponheim 23.05.1957 44 8 1993–1994
Oddbjørg Ausdal Starrfelt 22.07.1948 53 8 1993–1994
* Einar Steensnæs 10.03.1942 59 8 1993–1994
Christopher Stensaker 22.01.1945 56 4 1997–1998
Jens Stoltenberg 16.03.1959 42 10 1989–1990
Knut Storberget 06.10.1964 37 0 2001–2002
Tor-Arne Strøm 06.05.1952 49 0 2001–2002
Kenneth Svendsen 02.08.1954 47 4 1997–1998
Anita Apelthun Sæle 13.12.1951 49 10 1985–1986
Heidi Sørensen 14.02.1970 31 0 2001–2002
Ingebrigt S. Sørfonn 27.05.1950 51 8 1993–1994
Olemic Thommessen 18.04.1956 45 0 2001–2002
Inga Marte Thorkildsen 02.07.1976 25 0 2001–2002
Bjørg Tørresdal 24.09.1958 43 0 2001–2002
Øyvind Vaksdal 19.10.1955 46 8 1993–1994
Ågot Valle 26.05.1945 56 4 1997–1998
Finn Martin Vallersnes 27.12.1945 55 0 2001–2002
** May Britt Vihovde 15.09.1958 43 5 1993–1994
Søren Fredrik Voie 20.03.1949 52 3 1997–1998
Per Ove Width 27.03.1939 62 5 1989–1990
Åse Wisløff Nilssen 20.07.1945 56 4 1997–1998
Karin S. Woldseth 09.08.1954 47 0 2001–2002
Ivar Østberg 15.11.1942 59 4 1997–1998
Eli Sollied Øveraas 15.08.1949 52 5 1993–1994
Gunhild Øyangen 31.10.1947 54 12 1989–1990
Signe Øye 02.06.1945 56 8 1993–1994
Magne Aarøen 28.04.1944 57 4 1993–1994
* Regjeringsmedlemmer
** Vararepresentanter som møter fast for medlemmer av regjeringen

De fem eldste representantene

Navn Født Alder Antall storting Møtte første gang
John I. Alvheim 21.05.1930 71 12 1989–1990
Leif Frode Onarheim 23.08.1934 67 0 2001–2002
Bjørn Hernæs 23.11.1936 65 8 1993–1994
Inge Lønning 20.02.1938 63 4 1997–1998
Per Ove Width 27.03.1939 62 5 1989–1990

De fem yngste representantene

Navn Født Alder Antall storting Møtte første gang
Åsa Elvik 12.01.1979 22 0 2001–2002
Siri Hall Arnøy 28.11.1978 23 0 2001–2002
Audun Bjørlo Lysbakken 30.09.1977 24 0 2001–2002
** Linda Cathrine Hofstad 26.08.1977 24 0 2001–2002
** Peter Gitmark 15.04.1977 24 0 2001–2002

** Fast møtende vararepresentanter

De fem representantene som har lengst ansiennitet

Navn Født Alder Antall storting Møtte første gang
Kjell Magne Bondevik 03.09.1947 54 29 1969–1970
Per-Kristian Foss 19.07.1950 51 24 1977–1978
Carl I. Hagen 06.05.1944 57 23 1973–1974
Haakon Blankenborg 08.04.1955 46 21 1977–1978
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 03.10.1959 42 20 1981–1982

Sist oppdatert: 02.04.2008 16:04