Stortingsrepresentantenes alder, fødselsår og ansiennitet 1997-2001

Oversikten nedenfor viser representantenes fødselsdato, alder ved periodens   begynnelse, antall storting de har møtt på som representant eller  vararepresentant (uansett varighet), og når de møtte første gang som representant, ev.   vararepresentant. For regjeringsmedlemmer er også de årene de har vært valgt uten å ha møtt som representant, regnet med.

Også oversikter over

Representantenes alder, fødselsår og ansiennitet 

Navn Fødselsdato Alder Antall storting Møtte første gang
Olav Akselsen 28.08.65 32 8 1989–90
Jon Olav Alstad 09.08.68 29 4 1993–94
John I. Alvheim 21.05.30 67 8 1989–90
Dag Terje Andersen 27.05.57 40 0 1997–98
Karin Andersen 16.12.52 44 2 1989–90
Torbjørn Andersen 05.01.57 40 0 1997–98
Bendiks H. Arnesen 09.06.51 46 0 1997–98
** Modulf Aukan 24.02.48 49 4 1993–94
Olav Gunnar Ballo 22.10.56 40 1 1993–94
Steinar Bastesen 26.03.45 52 0 1997–98
Vidar Bjørnstad 01.09.55 42 4 1993–94
Haakon Blankenborg 08.04.55 42 17 1977–78
Aud Blattmann 26.09.37 60 15 1981–82
* Kjell Magne Bondevik 03.09.47 50 25 1969–70
Per Roar Bredvold 05.03.57 40 0 1997–98
Gunnar Breimo 23.05.39 58 4 1993–94
Børge Brende 25.09.65 32 4 1993–94
Ole Johs. Brunæs 04.02.36 61 8 1989–90
Sylvia Brustad 19.12.66 30 8 1989–90
Mimmi Bæivi 10.06.50 47 4 1993–94
John Dale 22.03.40 57 4 1993–94
Erik Dalheim 04.10.40 57 16 1981–82
Dag Danielsen 08.04.55 42 0 1997–98
Kristin Krohn Devold 12.08.61 36 4 1993–94
Øystein Djupedal 05.05.60 37 4 1993–94
Åse Gunhild Woie Duesund 18.04.44 53 0 1997–98
Anneliese Dørum 03.10.39 58 16 1977–78
* Odd Einar Dørum 12.10.43 54 4 1977–78
Sigrun Eng 05.06.51 46 6 1989–90
Kjell Engebretsen 29.04.41 56 4 1993–94
Odd Roger Enoksen 25.09.54 43 4 1993–94
Odd Eriksen 11.03.55 42 8 1989–90
Ursula Evje 13.12.44 52 0 1997–98
Eirin Faldet 05.01.44 53 12 1985–86
** Helene Falch Fladmark 27.10.66 30 0 1997–98
Per-Kristian Foss 19.07.50 47 20 1977–78
Grethe Fossli 21.12.54 42 4 1993–94
Grethe G. Fossum 01.11.45 51 8 1989–90
Ranveig Frøiland 15.09.45 52 12 1985–86
Ansgar Gabrielsen 21.05.55 42 4 1993–94
Aud Gaundal 10.11.49 47 12 1985–86
Trond Giske 07.11.66 30 0 1997–98
** Olaf Gjedrem 15.12.48 48 4 1993–94
Gunn Karin Gjul 26.07.67 30 4 1993–94
Ola D. Gløtvold 01.06.49 48 4 1993–94
Bjørn Tore Godal 20.01.45 52 12 1985–86
Ingvald Godal 26.10.34 62 12 1985–86
Reidun Gravdahl 12.01.48 49 0 1997–98
May-Helen Molvær Grimstad 31.01.68 29 4 1993–94
Kirsti Kolle Grøndahl 01.09.43 54 20 1977–78
Fridtjof Frank Gundersen 29.10.34 62 12 1981–82
Carl I. Hagen 06.05.44 53 20 1973–74
Gunnar Halvorsen 24.07.45 52 7 1985–86
Kristin Halvorsen 02.09.60 37 12 1985–86
Sigvald Oppebøen Hansen 21.09.50 47 4 1993–94
Bjarne Håkon Hanssen 01.11.62 34 0 1997–98
* Valgerd Svarstad Haugland 23.08.56 41 4 1993–94
Øystein Hedstrøm 07.08.46 51 8 1989–90
Bent Hegna 10.06.59 38 4 1993–94
Trond Helleland 10.07.62 35 1 1989–90
Bjørn Hernæs 23.11.36 60 4 1993–94
Britt Hildeng 14.04.43 54 0 1997–98
Sverre J. Hoddevik 10.06.46 51 0 1997–98
** Einar Holstad 08.08.50 47 0 1997–98
** Jørgen Holte 16.05.44 53 4 1993–94
Odd Holten 28.08.40 57 8 1989–90
** Harald Hove 10.01.49 48 0 1997–98
** Tron Erik Hovind 15.06.56 41 0 1997–98
Inger Lise Husøy 30.01.57 40 8 1989–90
Annelise Høegh 26.07.48 49 16 1977–78
Thorbjørn Jagland 05.11.50 46 4 1993–94
Johan J. Jakobsen 15.04.37 60 27 1969–70
Siv Jensen 01.06.69 28 0 1997–98
Terje Johansen 31.08.41 56 0 1997–98
Jan Johnsen 23.07.41 56 0 1997–98
* Hilde Frafjord Johnson 29.08.63 34 7 1989–90
Laila Kaland 08.01.39 58 16 1981–82
Randi Karlstrøm 25.06.60 37 0 1997–98
* Magnhild Meltveit Kleppa 12.11.48 48 5 1989–90
Vidar Kleppe 16.09.63 34 4 1989–90
Grete Knudsen 13.10.40 57 16 1981–82
Terje Knudsen 06.03.42 55 0 1997–98
Ulf Erik Knudsen 20.12.64 32 0 1997–98
Rigmor Kofoed-Larsen 22.03.44 53 0 1997–98
Synnøve Konglevoll 16.06.72 25 0 1997–98
Leif Helge Kongshaug 31.07.49 48 0 1997–98
Øyvind Korsberg 31.01.60 37 0 1997–98
Jørgen Kosmo 05.12.47 49 12 1981–82
Ivar Kristiansen 18.02.56 41 0 1997–98
Rune E. Kristiansen 30.10.48 48 8 1989–90
Asmund Kristoffersen 05.11.44 52 4 1993–94
Gunnar Kvassheim 14.06.53 44 0 1997–98
* Anne Enger Lahnstein 09.12.49 47 12 1985–86
Hallgeir H. Langeland 14.11.55 41 0 1997–98
Berit Brørby Larsen 05.12.50 46 12 1985–86
Lars Gunnar Lie 18.09.38 59 12 1985–86
* Jon Lilletun 23.10.45 51 8 1981–82
Svein Ludvigsen 18.07.46 51 8 1989–90
Leif Lund 24.09.42 55 4 1993–94
Morten Lund 06.01.45 52 6 1989–90
Arne Lyngstad 10.05.62 35 0 1997–98
Inge Lønning 20.02.38 59 0 1997–98
Petter Løvik 11.07.49 48 3 1989–90
Ola T. Lånke 18.03.48 49 4 1993–94
Finn Kristian Marthinsen 17.01.46 51 0 1997–98
Liv Marit Moland 15.01.48 49 0 1997–98
Per Erik Monsen 18.04.46 51 0 1997–98
Sverre Myrli 26.08.71 26 0 1997–98
Inge Myrvoll 21.06.48 49 8 1989–90
Kjellaug Nakkim 02.08.40 57 12 1985–86
Harald Tom Nesvik 04.05.66 31 0 1997–98
Oddvard Nilsen 24.06.40 57 4 1993–94
Astrid Marie Nistad 09.12.38 58 8 1989–90
Thore Aksel Nistad 23.05.49 48 0 1997–98
Tore Nordtun 30.09.49 48 4 1993–94
Tomas Norvoll 12.02.72 25 4 1993–94
Marit Nybakk 14.02.47 50 12 1985–86
Tor Nymo 03.07.40 57 4 1993–94
Are Næss 14.11.42 54 4 1993–94
Gunn Olsen 18.09.52 45 0 1997–98
Kjell Opseth 02.01.36 61 16 1981–82
Karita Bekkemellem Orheim 15.01.65 32 8 1989–90
** Dagrun Pedersen 28.06.71 26 0 1997–98
Torny Pedersen 18.02.46 51 0 1997–98
Jan Petersen 11.06.46 51 16 1973–74
Bror Yngve Rahm 04.01.55 42 0 1997–98
Jan Petter Rasmussen 01.06.47 50 0 1997–98
Rolf Reikvam 12.03.48 49 0 1997–98
* Gudmund Restad 19.12.37 59 12 1985–86
Jorunn Ringstad 03.09.43 54 4 1993–94
Lars Rise 18.03.55 42 0 1997–98
Torstein Rudihagen 14.08.51 46 0 1997–98
Anne Helen Rui 14.10.50 47 8 1989–90
Hans J. Røsjorde 11.11.41 55 16 1981–82
Ola Røtvei 04.11.53 43 8 1989–90
Jan Sahl 20.04.50 47 0 1997–98
Per Sandberg 06.02.60 37 0 1997–98
Jan Tore Sanner 06.05.65 32 8 1989–90
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 03.10.59 38 16 1981–82
Jan Simonsen 03.03.53 44 12 1981–82
Sonja Irene Sjøli 06.06.49 48 4 1993–94
Elsa Skarbøvik 03.11.48 48 0 1997–98
Gunnar Skaug 25.05.40 57 24 1969–70
Einar Olav Skogholt 18.12.47 49 9 1977–78
Erna Solberg 24.02.61 36 8 1989–90
Hill-Marta Solberg 12.11.51 45 4 1993–94
Erik Solheim 18.01.55 42 8 1989–90
Lodve Solholm 14.03.49 48 4 1989–90
* Lars Sponheim 23.05.57 40 4 1993–94
Jørn L. Stang 17.01.59 38 0 1997–98
Oddbjørg Ausdal Starrfelt 22.07.48 49 4 1993–94
Einar Steensnæs 10.03.42 55 4 1993–94
Christopher Stensaker 22.01.45 52 0 1997–98
Siri Frost Sterri 20.09.44 53 12 1981–82
Inger Stolt-Nielsen 05.03.43 54 0 1997–98
Jens Stoltenberg 16.03.59 38 8 1989–90
Anne Brit Stråtveit 22.04.47 50 0 1997–98
Kenneth Svendsen 02.08.54 43 0 1997–98
Anita Apelthun Sæle 13.12.51 45 6 1981–82
Ingebrigt S. Sørfonn 27.05.50 47 4 1993–94
Tom Thoresen 16.05.47 50 20 1977–78
Marit Tingelstad 18.06.38 59 5 1989–90
Rita Tveiten 22.01.54 43 4 1989–90
Ane Sofie Tømmerås 18.02.66 31 4 1993–94
Øyvind Vaksdal 19.10.55 41 4 1993–94
Ågot Valle 26.05.45 52 0 1997–98
May Britt Vihovde 15.09.58 39 1 1993–94
Per Ove Width 27.03.39 58 1 1989–90
Åse Wisløff Nilssen 20.07.45 52 0 1997–98
Kari Økland 16.12.55 41 0 1997–98
Ivar Østberg 15.11.42 54 0 1997–98
Gunhild Øyangen 31.10.47 49 8 1989–90
Signe Øye 02.06.45 52 4 1993–94
** Unn Aarrestad 23.06.38 59 10 1981–82

* regjeringsmedlemmer
** vararepresentanter som møter fast for medlemmer av regjeringen

De fem eldste representantene

Navn Fødselsdato Alder Antall storting Møtte første gang
John I. Alvheim 21.05.30 67 8 1989–90
Ingvald Godal 26.10.34 62 12 1985–86
Fridtjof Frank Gundersen 29.10.34 62 12 1981–82
Kjell Opseth 02.01.36 61 16 1981–82
Ole Johs. Brunæs 04.02.36 61 8 1989–90

* innvalgt på Stortinget som sitter i regjering

** fast møtende vararepresentant 

De fem yngste representantene

Navn Fødselsdato Alder Antall storting Møtte første gang
Synnøve Konglevoll 16.06.72 25 0 1997–98
Tomas Norvoll 12.02.72 25 4 1993–94
Sverre Myrli 26.08.71 26 0 1997–98
**Dagrun Pedersen 28.06.71 26 0 1997–98
Siv Jensen 01.06.69 28 0 1993–98

* innvalgt på Stortinget som sitter i regjering

** fast møtende vararepresentant

De fem representantene som har møtt på flest storting

Navn Fødselsdato Alder Antall storting Møtte første gang
*Johan J. Jakobsen 15.04.37 60 27 1969–70
*Kjell Magne Bondevik 03.09.47 50 25 1969–70
Gunnar Skaug 25.05.40 57 24 1969–70
Tom Thoresen 16.05.47 50 20 1977–78
Carl I. Hagen 06.05.44 53 20 1973–74
* innvalgt på Stortinget som sitter i regjering
** fast møtende vararepresentanter

Sist oppdatert: 08.04.2008 09:44