Nye stortingsrepresentanters gjennomsnittsalder 2013-2017

Nye stortingsrepresentanters gjennomsnittsalder 2013–2017
Parti Antall nye representanter Gjennomsnittsalder
A 8 37,5
FrP 5 40,0
H 18 46,5
Sp - -
KrF 4 51,0
V 5 41,0
SV 1 38,0
MDG 1 59,0
Alle nye 42 43,9

* Representantenes gjennomsnittsalder ved periodens begynnelse


Sist oppdatert: 21.10.2014 10:11