Kvinnelige stortingsrepresentanter fordelt på parti 2005-2009

Parti Antall representanter Antall kvinner Antall kvinner i %
A 61 32 52,6
FrP 38 6 15,8
H 23 5 21,7
SV 15 7 49,3
Sp 11 5 45,5
KrF 11 5 45,5
V 10 4 40,0
I alt 169 64 37,9
Av 457 vararepresentanter er 217 kvinner, 47,5 %

Sist oppdatert: 07.03.2008 14:00