Kvinnelige stortingsrepresentanter fordelt på parti 1997-2001

Parti Antall representanter Antall kvinner Antall kvinner i %
A 65 32 49,2
FrP 25 2 8,0
KrF 25 11 44,0
H 23 7 30,4
Sp 11 4 36,3
SV 9 3 33,3
V 6 1 16,7
Tverrpolitisk folkevalgte 1 0 0,0
I alt 165 60 36,4
Av 450 vararepresentanter er 195 kvinner, 43,3 %

Sist oppdatert: 07.03.2008 14:39