Nye stortingsrepresentanters gjennomsnittsalder 2009-2013*

Nye stortingsrepresentanters gjennomsnittsalder 2009-2013
Parti Antall nye representanter Gjennomsnittsalder
A 14 45,2
FrP 5 44,4
H 9 47,6
Sp 2 41,5
KrF 1 46,0
V - -
SV 4 45,3
Alle nye 35 45,5

* Representantenes gjennomsnittsalder ved periodens begynnelse


Sist oppdatert: 06.01.2010 12:22