Foreningen av tidligere representanter

Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter ble stiftet i 1993 og er et tilbud til alle som har vært stortingsrepresentanter eller møtende vararepresentanter og som ønsker å ha kontakt med Stortinget og egen partigruppe.

Foreningen gir tilbud om politisk oppdatering og faglige foredrag, samt utflukter til aktuelle steder i og omkring Oslo. Foreningen har to møter i året med faglig/politiske foredrag med etterfølgende middag i Stortinget. Det er også lagt til rette for møte med de respektive partigruppene. Det er utarbeidet regler for reisegodtgjørelse for de som bor langt unna Oslo og har store reiseutgifter.

Foreningen er representert ved årsmøter i våre søsterforeninger i Norden. Foreningen har ca. 270 medlemmer.

Henvendelser til foreningen kan rettes til Stortingets administrasjon ved Tone Magnussen.

Vedtekter for foreningen. 

Styret i foreningen:

 

Leder

Erik Dalheim (A)

Nestleder

Øyvind Urheim Halleraker (H)

Kasserer

Signe Øye (A)

Sekretær

Åse Klundelien (A)

Styremedlemmer

Kristen Leschbrandt (H)

 

Karin Woldseth (FrP)

 

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Varamedlemmer

Unn Aarrestad (SP)

 

Kjellbjørg Lunde (SV)

 

Terje Johansen (V)

Revisor

Vigdis Magistad (A)

Vara revisor

Torstein Rudiahagen (A)


Valgkomiteen:

 

Leder

Reidun Gravdahl (A)

 

Oddmund Hammerstad (H)

 

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Vara

Morten Lund (SP)


Sist oppdatert: 29.05.2019 10:35