Foreningen av tidligere representanter

Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter ble stiftet i 1993 og er et tilbud til alle som har vært stortingsrepresentanter eller møtende vararepresentanter og som ønsker å ha kontakt med Stortinget og egen partigruppe.

Foreningen gir tilbud om politisk oppdatering og faglige foredrag, samt utflukter til aktuelle steder i og omkring Oslo. Foreningen har to møter i året med faglig/politiske foredrag med etterfølgende middag i Stortinget. Det er også lagt til rette for møte med de respektive partigruppene. Det er utarbeidet regler for reisegodtgjørelse for de som bor langt unna Oslo og har store reiseutgifter.

Foreningen er representert ved årsmøter i våre søsterforeninger i Norden. Foreningen har ca. 270 medlemmer.

Henvendelser til foreningen kan rettes til Stortingets administrasjon ved Tone Magnussen.

Vedtekter for foreningen.

Styret i foreningen
Leder

Hallgrim Berg (H)

Nestleder

Odd Holten (KrF) 

Sekretær Åse Klundelien (A)
Kasserer Torstein Rudihagen (A)
Medlemmer Knut Korsæth (A)
  Ellen Gjerpe Hansen (H)
  Karin Woldseth (Frp)
Varamedlemmer Jorunn Ringstad (Sp)
  Kjellbjørg Lunde (SV)
  Terje Johansen (V)

Sist oppdatert: 24.04.2019 10:18