Stortingets 100 år i utenrikspolitikken

Winston Churchill besøkte Stortinget i 1948.  Foto: NTB scanpix.

Utenrikspolitikk skiller seg fra andre politikkområder. Grunnloven gir regjeringen ansvaret for utenrikspolitikken, men Stortinget spiller likevel en viktig konstitusjonell rolle gjennom lovgivning, budsjett og ulike former for debatt.

– I tiden fremover bør Stortinget vurdere hvordan utenrikspolitiske saker som diskuteres bak lukkede dører i større grad kan bli kjent for offentligheten, sier Anniken Hutifeldt, leder for utenriks- og forsvarskomiteen.

Les Huitfeldts kronikk om Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité.

I 2017 markerer komiteen Stortingets 100 år i utenrikspolitikken. Les mer om åpenhet og debatt i utenrikspolitikken.

Les nylig avgraderte referater fra den utvidede utenrikskomiteen for perioden 1976–1985.

Seminar om Stortingets rolle gjennom 100 år i utenrikspolitikken. Foto: Stortinget.

Jubileumsseminar

Torsdag 19. januar 2017 markerte utenriks- og forsvarskomiteen 100-årsjubileet med et seminar om Stortingets rolle i utenrikspolitikken. 

Se videoopptak av seminaret:

Del 1 (innledninger)
Del 2 (paneldebatt)